Etelä-Kymenlaakson paikallisliikenne vähäpäästöiseksi

Julkaistu 23.04.2021

Etelä-Kymenlaakson joukkoliikennejaosto päätti tänään kokouksessaan vähäpäästöisen paikallisliikenteen hankinnasta.

Joukkoliikenteen kilpailutuksessa pyydettiin tarjoukset Kotkan paikallisliikenteen, Kotka-Hamina välin, Haminan ja Pyhtään liikenteiden sekä alueen palveluliikenteen ostosopimuskohteista. Tarjouksia saatiin kaikkiaan seitsemältä eri tarjoajalta. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuusvaatimukset ja niiden tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailtavia.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja on kestoltaan 7 vuotta, tai tietyin päästödirektiiviehdoin 10 vuotta Kotkan paikallisliikenteen ja Kotka-Hamina liikenteen osalta sekä 5 vuotta muiden liikenteiden osalta.

Päätöksenteon perusteena oli paras hinta-laatusuhde. Tarjousvertailu tehtiin kohteittain laskemalla yhteen vertailuhinnasta annettavat hintapisteet ja autojen käyttövoimasta annettavat laatupisteet.

Kotkan paikallisliikenteen ja Kotka-Hamina liikenteen osalta korkeimmat yhteispisteet sai ja sopimuskumppanina jatkaa Pohjolan Liikenne. Näiden liikenteiden osalta alueella siirrytään kokonaan sähköbusseihin viimeistään 1.7.2023.

Muissa kohteissa Haminan ja Pyhtään kohteiden autoilija on kilpailutuksen tuloksena Kymen Charterline, ja alueen palveluliikennettä operoi jatkossa Jyrkilä. Näiden kohteiden pääasiallisena käyttövoimana on jatkossa uusiutuva biodiesel.

”Kilpailutuksen myötä myös autolaitteet uudistuvat ja mahdollistavat jatkossa mm. tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään siirtymisen ja autojen reaaliaikaseurannan erilaisissa reittihakupalveluissa”, kertoo kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset eivät arvioiden mukaan kohoa merkittävästi, vaikka kalustossa siirrytään suurelta osin sähköbusseihin.
”Uuden sopimuksen mukaisen liikenteen suoritemäärien kasvu aiheuttaa tosin pientä kustannusnousua”, toteaa liikennepäällikkö Simo Virtanen.

Uusi Kotkan seudun joukkoliikenteen Jonne & Minne -brändi otetaan myös käyttöön uuden sopimuskauden myötä. Brändi valittiin vuosi sitten keväällä yleisöäänestyksessä.