Valtuusto päätti sytyttää katuvalot koko kaupunkiin

Julkaistu 16.11.2020

Kotkan kaupunginvaltuusto haluaa, että katuvalot pidetään jatkossa päällä koko kaupungin alueella pimeän aikana. Valtuusto teki päätöksen talousarviokokouksessaan äänestyksen jälkeen lukemin 36-15. Muutos lisää kaupungin kuluja vuosittain noin 170 000 euroa. Valtuusto päätti myös, että katuvalojen uusimisen yhteydessä otetaan huomioon mahdollisuus liiketunnistimien käyttöönottoon.

Lisäksi valtuusto päätti kasvattaa perusopetuksen laatua ja kilpailukykyä lisäämällä opetustunteja. Niiden määrää kasvatetaan kahdella vuosiviikkotunnilla perusopetuksen aikana lisäämällä yksi tunti alakoulun ja yksi tunti yläkoulun opetustunteihin. Tämä lisää kuluja ensi vuoden talousarviossa 50 000 eurolla.

 Valtuusto päätti myös lisätä puistorakentamisen määrärahoja 55 000 eurolla, joka on tarkoitus kohdistaa leikkipuistoihin. Juha Vainion Rahaston avustusta valtuusto korotti 4000 eurolla ja lisäsi toimitila-avustuksiin 10 000 euroa.
Lisäksi valtuusto päätti hankkia kaupungille kaupungille uudet akryyli- tai polykarbonattivaalimainostaulut korvaamaan vanhat vaneriset taulut. Kuluja tämä lisää 15 000 euroa.

Menolisäykset katetaan pääosin leikkaamalla pilaantuneen maan puhdistukseen varatusta määrärahasta 250 000 euroa.

Muita sellaisia muutoksia, jotka lisäävät kaupungin menoja, kaupunginhallituksen talousarvioehdotukseen tehtiin varsin vähän ja nyt tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen Kotkan ensi vuoden talousarvio on edelleen niukasti ylijäämäinen.

Lukuisia tekstilisäyksiä

Tekstilisäyksiä ensi vuoden talousarvioon tehtiin kuitenkin useita.
Valtuusto mm. päätti, että vuoden 2021 aikana aloitetaan mallintamaan tulevaisuuden kaupunkiorganisaatiota aikana jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastattavaksi.

Lisäksi päätettiin, että kaupunki kannustaa ja tukee kyläyhdistyksiä ja kylien elinvoimaisuutta tukevia järjestöjä ja hyödyntää jo olemassa olevia seurataloja.

Valtuusto päätti myös, että hankesuunnittelua luonnon monimuotoisuuden mittariston ja ohjelmatyön käynnistämiseksi jatketaan sekä selvitetään myös vaihtoehtoiset mahdollisuudet työn käynnistämiseksi mahdollisimman pian.

Kaupunginvaltuusto päätti myös selvittää mahdollisuutta käynnistää tai tukea vesibussiliikennettä kaupunkipuiston saaristokohteisiin turistikauden aikana. Lisäksi päätettiin, että säilytetään Katariinan meripuistoon bussiyhteys olemassa olevan linjan 4/P011 reittiä jatkamalla sekä selvitetään uusien koirapuistojen tarve eri kaupunginosissa.

Lisäksi valtuusto haluaa kehittää veistospromenadia ja hoitaa olemassa olevaa veistoskokoelmaa koko Kotkan alueella.

Valtuusto päätti myös, että kaupunki hyväksyy vuoden 2021 aikana ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät periaatteet ja niihin perustuvat toimintatavat maa- ja vesiympäristönsä ylläpitoon. Toimien tulee perustua luonnon monimuotoisuuden palauttamiseen ja suojelemiseen.

Lisäksi päätettiin, että Kotkassa laaditaan kaupungin strategiset tavoitteet ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen osalta sekä laajemmalle korkeakouluyhteistyölle eri toimijoiden kanssa.

Valtuusto päätti myös lisätä hyvinvointilautakunnan toiminnan painopisteiksi perhetyön, ennaltaehkäisevän päihdetyön ja työllisyyden sekä työttömyydenhoidon palvelutoiminnot sekä työllisyydenhoidon koordinoinnin resurssoinnin vuoden 2021 aikana ja vielä hyvinvoinnin edunvalvontaohjelman mallintamisen, jolla varaudutaan hyvinvointialueiden syntymiseen.

Vihreät halusi palauttaa uudelleen valmisteluun

Vihreiden valtuustoryhmä ilmoitti jo kokouksen alkupuolella ryhmäpuheenvuorossaan, että ryhmä ei ole tyytyväinen talousarvioesitykseen ja olisi halunnut palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi. Vihreiden ehdotus hävisi äänestyksen asiasta lukemin 44-7.

Ensi vuoden talousarvion lisäksi valtuusto päätti hyväksyä kaupungin henkilöstösuunnitelman 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023.

Kaupunginvaltuusto jätti myös ryhmien yhteisen toivomuksen, jossa esitetään Arto Tolsa -areenan kentän ja katsomoiden uudistustyön tarveselvityksen käynnistämistä tai päivittämistä pikimmiten.

Veroprosentit ennallaan

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että Kotkan kaikki ensi vuoden veroprosentit pidetään nykyisellä tasolla.

Näin ollen Kotkan veroprosentit vuonna 2021 seuraavat:

  • tuloveroprosentti 21,50 %

ja kiinteistöveroprosentit:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 %
  • vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 %
  • muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 %
  • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,50 %

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei esitetä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Vasemmistoliiton Suvi Silvala ehdotti, että valtuusto nostaisi kaupungin tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Ehdotus hävisi äänestyksessä lukemin 48-3.

Liitteenä valtuuston käsittelyssä ollut kaupunginhallituksen talousarvioehdotus TA_kh2021