Palvelutakuu

Varhaiskasvatuksen palvelutakuu

Palvelutakuu on kunnallisen varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen sopimus, jolla mahdollistetaan määräaikaisesti varhaiskasvatuksesta pois jäävälle lapselle oikeus palata samaan päiväkotiin.Palvelutakuu ei muuta palvelusopimukseen jo kirjattua palvelun laajuutta. Perhepäivähoidossa vastaava takuu on ehdollinen, jolloin takuu mahdollistaa paikan perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitaja ei ole välttämättä ole sama kuin aiemmin.

Palvelutakuun voi solmia

  • kirjallisesti 2 viikkoa ennen sopimusajan alkamista.
  • lapsen varhaiskasvatussijoituksen kestettyä vähintään 4 kuukautta.
  • kun suunniteltu poissaolo kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
  • enintään 2 vuoden ajaksi.
  • erillisenä kesäajan palvelutakuusopimuksena, mikäli poissaolo kestää koulujen kesäloman tai 1.6.–31.8. välisen ajan. Kesäaikaa koskeva palvelutakuusopimus on tehtävä viimeistään 30.4.

PALVELUTAKUU – HAKULOMAKE

Palvelutakuu raukeaa, jos perhe muuttaa lapsen poissaoloaikaa sopimuksessa mainittua aikaa lyhyemmäksi. Sopimuksen purkaminen voi vaikuttaa asiakasmaksuun. Varhaiskasvatuspaikka tarjotaan uuden hakemuksen perusteella subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Palvelutakuun aikana on mahdollista saada lakisääteistä kotihoidontukea myöntämisehtojen mukaisesti.

Palvelutakuusopimus tehdään lapsen omassa varhaiskasvatuspaikassa.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Kotkan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta saat tietoa varhaiskasvatuksen eri palveluista.

Aukioloajat

Maanantai: 12:00 - 15:00

Tiistai: 12:00 - 15:00

Keskiviikko: 12:00 - 15:00

Torstai: 12:00 - 15:00

Perjantai: 09:00 - 12:00