Kuulutus, vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaava ja asemakaavan muutokset Karhulan paloasema (kaava 0818) ja Kotkan Sote-keskus (kaava 0620)

1. Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan muutos
sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee kaupunginosia 32. Helilä,
33. Rauhala ja 47. Otsola. Muutoksella tarkastellaan Karhulan paloaseman sijoittumista
sekä alueen liikerakentamisen olosuhteita.
Valmistelija kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, oskari.orenius@kotka.fi, p. 040 358 8831.

2. Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka
koskee asemakaavan muutosta kaupunginosassa 8. Hovinsaari, kortteli 15, tontit 1, 2, 3,
4, 5, 6 ja 8. Kaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa Kotkan Sote-keskus Kymenlaakson
keskussairaalan yhteyteen Paatelantien etelänpuoleiselle alueelle. Kaavanteon
yhteydessä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus Kastek Oy:n ja kaupungin välillä.
Valmistelija kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, jarkko.puro@kotka.fi, p. 040 642 9010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 9.12.2020-8.1.2021
kaupungintalon 4.krs kaavoituksessa sekä www.kotka.fi/asemakaavat.
Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoituksen
henkilökunnan kanssa.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista 8.1.2021 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai
Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0818
Karhulan paloasema’ tai ’0620 Kotkan Sote-keskus’.

KAUPUNKISUUNNITTELU