Kuulutus, luonnos

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset
Karhulan paloasema (kaava 0818) ja Kaukola pohjoinen (kaava 0720)

  1. Karhulan paloaseman asemakaavan (0818) tavoitteena on tarkastella paloaseman sijoittumista sekä alueen liikerakentamisen olosuhteita.
  2. Kaukola pohjoinen asemakaavan (0720) tavoitteena on laajentaa Kaukolan asuinaluetta Kokoojatien pohjoispuolelle.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset ovat MRL 62 § mukaisesti nähtävänä 11.6. – 9.7.2021 kaavoituksessa kaupungintalolla 4.krs sekä www.kotka.fi/asemakaavat. Mielipiteet 9.7.2021 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.
Merkintä ’0818 Karhulan paloasema Luonnos’ tai ’0720 Kaukola pohjoinen Luonnos’.

Lisätiedot kaava 0818 kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, p. 040 358 8831, oskari.orenius@kotka.fi ja
kaava 0720 kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, p. 040 647 1539, patricia.broas@kotka.fi tai
muu kaavoituksen henkilökunta, p. 040 639 2565, kaavoitus@kotka.fi.
Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU