Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (0421)

KARHULAN ALAKOULU KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE, kaava nro 0121

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan muutosluonnos koskien kaupunginosa 33. Rauhala, puisto, urheilualue, autopaikkojen korttelialue ja katualue.
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden Karhulan alakoulun rakentaminen Katajaisten urheilukentän yhteyteen.

Kaavaluonnos on MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 2.2.–3.3.2022 kaavoituksessa kaupungintalolla sekä www.kotka.fi/asemakaavat.

KARHULAN KOULUKESKUS KAAVAMUUTOS VIREILLE, kaava nro 0421

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS koskien kaupunginosa 31. Karhula: kortteli 6, osa korttelista 5; osa tontista 4, osa korttelista 31; tontti 12, osa korttelista 32; tontit 2, 3 ja 5, puistoa, pysäköinti- ja katualuetta.
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Karhulan koulukeskuksen, kirjaston ja liikuntatilojen rakentaminen Karhulan keskustaan.
Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus.

OAS on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 2.2.–3.3.2022 kaavoituksessa kaupungintalolla sekä www.kotka.fi/asemakaavat.

Mielipiteet kaavasta (0121) tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (0421) 3.3.2022 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.

Palautteeseen merkintä ”0121 Karhulan alakoulu, luonnos” tai ”0421 Karhulan koulukeskus, OAS”.

Lisätietoja:
Karhulan alakoulusta kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi, p. 040 647 1539 ja
Karhulan koulukeskuksesta kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, jarkko.puro@kotka.fi, p. 040 642 9010.

Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle