Kuulutus: vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos

REITSAARI, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN VIREILLE, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ LUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLO, KAAVA 0719

Kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan kumoamisluonnos
35. kaupunginosa Suulisniemi, urheilualue ja osa vesialueesta, osoite Reitsaari.

Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut ja hankaloittaa olemassa olevien asuinrakennusten käyttöä ja kehittämistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ovat MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävänä 30.10. – 22.11.2019 kaupungintalon
4. kerroksessa kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta pyydetään lähettämään 22.11.2019 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka.

Lisätietoja kaavasuunnittelija Elina Masalin, elina.masalin@kotka.fi. puh. 040 773 7752.

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Takaisin edelliselle sivulle