Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ruukinkatu 6 ja 12, asemakaavan muutos, kaava nro 0618, vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. kaupunginosa Kotkansaari, kortteli 129 tontti 8 ja kortteli 136 tontti 6 sekä osa katu- ja puistoaluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ruukinkatu 6:ssa vanhan poliisitalon tontin uusi käyttö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 3.–31.12.2018 kaupungintalon 4. kerroksessa kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 31.12.2018 mennessä valmistelijalle Patricia Broas kaavoitusarkkitehti, patricia.broas@kotka.fi p. 040 647 1539 tai nimellä postiosoitteeseen PL 114, 48101 KOTKA.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle