Kuulutus: vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASEMAKAAVAN MUUTOKSET VIREILLE KATARIINAN ASUINALUEELLE (kaava 0420) ja JYLPYN TEOLLISUUSALUEELLE (kaava 0520)

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavan muutokset ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

  • 5. kaupunginosa Katariina, Katariinan asuinalue. Muutoksella tarkastellaan Katariinan asuinalueen suojeluarvoja sekä päivitetään asemakaava vastaamaan Valtakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille (RKY) asetettuja tavoitteita. Asemakaavatyön yhteydessä päivitetään alueen rakennustapaohje. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Valmistelija kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, marja.pelo@kotka.fi, p. 040 638 9054
  • 11. kaupunginosa Jylppy, Jylpyntie 38. Tavoitteena on sijoittaa alueelle biokaasun tankkausasema. Valmistelija kaavasuunnittelija Elina Masalin, elina.masalin@kotka.fi, p. 040 773 7752

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 3.6. – 3.7.2020 kaavoituksessa kaupungintalolla 4.krs sekä www.kotka.fi/asemakaavat

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista pyydetään lähettämään 3.7.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0420 Katariinan asuinalue’ tai ’0520 Jylpyntie 38’

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Takaisin edelliselle sivulle