Asiasanat: kotoutuminen

 • 17.01.2023

  Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut kuntien järjestämisvastuulle

  Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut siirtyivät kuntien järjestämisvastuulle vuoden vaihteessa. Eduskunnassa hyväksyttiin lokakuussa 2022 muutoksia lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Nämä muutokset…

 • Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut

  Kotkan kaupungin kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiakkaita ovat vastaanottokeskuksista pois siirtyvät oleskeluluvan saaneet, kotoutumisajalla olevat turvapaikanhakijat sekä kiintiöpakolaiset. Kotoutumisen alkuvaiheen palveluissa…

 • Kotoutumisen tukemisen avustukset

  Avustuksen tarkoitus Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen,…