Kävellen Kotkansaaren ympäri (ID 12)

Julkaistu 01.09.2022

EI JATKOON

Ideana kävelyreitti koko Kotkansaaren ympäri. Reitiltä puuttuu väli Sapokasta tapahtumakeskukselle Kotka Millsin alueen ja entisen poliisilaitoksen editse kohti Vellamoa, sekä Kantasataman entisestä matkustajasatamasta Hovinsaaren kivisillalle ja siitä edelleen Merituulentielle, josta Meripirtin takaa Rehutehtaan luota Katariinan meripuistoon. Ja niinpä Kotkansaaren ympärikävelyreitti on valmis! Olemassa olevan reitin saa täydennettyä ja siten tarjottua jälleen hiukan uusia kävelymaisemia kotkalaisille sekä turisteille. Kaikki helppokulkuiset, lähireitit edesauttavat kaupunkilaisten liikuntaa ja sitä kautta edistävät terveyttä. Kaupungissa vieraileville tämä olisi uusi kohde ja reitti voitaisiin lanseerata jollakin sopivalla nimellä. Olemassa olevaan reittiin tarvitaan siis vain muutama lisäpalikka. Reitistä osa tarvitsee kenties uutta pinnoitetta/katetta, jotta kulku kallioilla olisi turvallista. Lisäksi opasteita, istutuksia ja näköalapenkkejä tms.

Idean hyödyt

Kuntalaisille terveyttä ja hyvinvointia liikuntamahdollisuuksien kautta. Reitille osuu puistoja, Maretarium, Vellamo ja uutena tapahtumakeskus. Reitti suorastaan sitoo Kotkan huippukohteet yhteen. Se houkuttelee liikkumaan lähellä. Se voisi olla imagotekijä Kotkan kaupungille ja turistien houkutukseksi, upeine itäisine maisemineen josta vielä on jääty paitsi. Jälleen uusi puisto mahdollisuus esim. Gutzeitintien päähän, ”Kalliopuisto”/”Tehdaspuisto” tms.

Mahdolliset yhteistyökumppanit

yhteistyökumppaneiksi tarvitaan organisaatiot joiden alueelle ollaan rakentamassa, tämä voisi olla imagotekijä heillekin (Kotka Mills, VR, Suomen rehutehdas). Oppilaitos yhteistyö (XAMK), Harjun maatalousoppilaitoksen opiskelijat, Ekami, Puistokummit tulevat myös mieleen mahdollisina kumppaneina. Yhteistyökumppaneille tarjolla talkootyötä, jonka voivat teettää vaikkapa urheiluseuralla tms. (Esim. Millsin kukkula =joku pätkä reitistä tehtaan kohdalla).

Idean jätti Kirsti Väänänen

Vastaus

Kiitos ideastasi ja osallistumisesta Kotkan kaupungin osallistuvaan budjetointiin. Valitettavasti ideasi ei edennyt jatkoon. Kotkan kaupungin asiantuntijat ovat perehtyneet ideaasi ja arvioineet sen osallistuvan budjetoinnin arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit löytyvät täältä: Arviointikriteerit. 

Ideaa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset ylittävät osallistuvan budjetoinnille varatun määrärahan (15 000 euroa/alue). Reitistöjä ehdotettiin paljon ja saamme sitä kautta arvokasta tietoa käyttäjien toiveista. Ulkoilureitistöt toteutetaan kuitenkin suunnitelmallisesti huomioiden alueen kokonaispalvelut suhteutettuna alueen asukasmäärään. Infran parantaminen nostaa kustannuksia nopeasti ja tämän tyyppisissä palveluissa on myös ylläpitokustannuksia, jota osallistuva budjetointi ei kertaluonteisuutensa vuoksi huomioi.