Kotkan kaupunki hakee ravintola Kairoon uutta yrittäjää

Julkaistu 05.05.2022

Kotkan kaupunki on käynnistänyt yrityshaun, jossa etsitään legendaariselle kotkalaiselle ravintola Kairolle uutta yrittäjää ja toiminnan kehittäjää.  Kairon nykyinen ravintoloitsija luopuu toiminnasta toukokuun lopussa.

Uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle tuo Kairon sijainti Kantasatamassa, jonne Satama Areenan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksen valmistuminen tuo tuhansia tapahtumakävijöitä ja opiskelijoita. Kaupunki edellyttää, että ravintolan toiminnassa kunnioitetaan ravintola Kairon perinteitä. Luovuudelle ja toiminnan kehittämiselle halutaan kuitenkin jättää tilaa.

Uutta yrittäjää haetaan kaksivaiheisessa prosessissa. Ensin on ideavaihe, joka kestää arviolta toukokuun loppuun. Tavoitteena on löytää toiminnan kehittämisestä aidosti kiinnostuneita yrittäjiä. Tämä vaihe toimii markkinakartoituksena, jossa kaupunki voi myös määritellä tarkemmin ravintoloitsijan valintaan liittyvät lopulliset kriteerit. Ravintolarakennuksen omistajana Kotka järjestää ravintolatoiminnasta kiinnostuneille esittelykierroksia tiloissa toukokuun alkupuolella.

Kesäkuussa on neuvottelumenettelyn vuoro. Silloin kaupunki käy tarkemmat keskustelut valittujen yrittäjien kanssa lopullisten kriteerien pohjalta. Neuvottelumenettelyn tuloksena valitaan yrittäjä, jonka kanssa tehdään sopimus ravintolatoiminnan jatkamisesta Kairossa.

Kairon ravintolatoiminnasta kiinnostuneilta pyydetään 23.5. mennessä alustava visio ja/tai suunnitelma, mitä he haluaisivat Kairossa tehdä ja miten toimia. Lisäksi pyydetään taustatiedot yrityksestä, mahdollisesta konsortiosta ja siinä olevasta osaamisesta. Näiden pohjalta kaupunki arvioi hakijan suunnitelmien isot linjaukset ja hakijan edellytykset, minkä perusteella valitaan yritykset jatkokeskusteluihin.

Lisätietoja hausta kiinnostuneille yrittäjille löytyy osoitteesta kotka.fi/kairoon

Valinta kesäkuun aikana

Kaupunki käsittelee ensimmäisen vaiheen ehdotukset ja neuvottelee loppusuoralle päässeiden yrittäjien kanssa kesäkuun aikana. Tavoite on saada tehtyä sopimus valitun ravintoloitsijan kanssa kesäkuussa. Uuden yrittäjän toiminnan aloitusaika selviää neuvotteluiden aikana.

Ohessa Kotkan kaupungin video, joka on suunnattu Kairon ravintolatoiminnasta kiinnostuneille.

Katso https://youtu.be/cHKOxdS5TPc