Ravintoloita valvotaan säännöllisesti

Julkaistu 28.02.2022

Tiedätkö, kenellä on vastuu ravintolassa tarjottavasta ruoasta?

Oikea vastaus on elintarvikealan toimija, jonka tulee huolehtia tarjottavien elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta. Kuntien valvojat puolestaan huolehtivat siitä, että ravintoloita valvotaan säännöllisesti.
Asiakkaan tehtävänä on tarvittaessa varmistaa ruokalajin sopivuus omaan ruokavalioonsa esimerkiksi kysymällä lisätietoja tarjoilijalta.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo kaikkia valvonta-alueella eli Kotkassa ja Pyhtäällä toimivia ravintoloita vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastustiheys määräytyy riskien eli toiminnan luonteen, laajuuden ja valvontahistorian mukaan.

Riskiä nostavat esimerkiksi multaisten juuresten käyttäminen ja ruoan valmistaminen raa’asta kalasta tai lihasta. Valvontaa voidaan tietyissä tapauksissa vähentää, kun havaitaan että toimija noudattaa säädöksiä, huomioi valvojien antaman ohjeistuksen ja hallitsee toiminnan riskit. Toisaalta tarkastuksia tehdään useammin, mikäli toiminnassa havaitaan epäkohtia tai puutteita.

Oiva-tarkastukset ennalta ilmoittamatta

 Ravintoloiden Oiva-tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksilla käydään läpi esimerkiksi tilojen ja välineiden riittävyyttä, kuntoa ja puhtautta, elintarvikkeiden lämpötilojen hallintaa sekä ruoka-allergikoille tai keliaakikoille oireita aiheuttavien ainesosien erillä pitoa muista elintarvikkeista. Lisäksi tarkastetaan markkinointia, koska asiakkaita ei saa johtaa harhaan.

Tarkastuksesta laaditaan valvontakohteelle Oiva-raportti ja erillinen tarkastuskertomus. Oiva-raportti tulee asettaa esille ravintolan sisäänkäynnin yhteyteen sekä ravintolan omille verkkosivuille. Oiva-raportit julkistetaan lisäksi oiva-hymy sivustolla https://www.oivahymy.fi/ , josta löytyvät myös tarkastusohjeet.

Oiva-arvioita on neljä:

Mikäli toiminta on vaatimusten mukaista – Oivallinen

Toiminnassa olevat pienet epäkohdat eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda asiakkaita harhaan – Hyvä

Toiminta voi heikentää elintarviketurvallisuutta tai harhauttaa asiakkaita. Epäkohdat on korjattava määräajassa – Korjattavaa

Toiminnan epäkohdat vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat asiakkaita vakavasti harhaan tai valvontakohde ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat tulee korjata välittömästi – Huono

Painopisteinä lämpötilat, jäljitettävyys ja takaisinvedot

 Elintarvikehuoneistojen valtakunnallisina Oiva-tarkastusten painopisteinä ovat vuonna 2022 lämpötilojen valvonta, jäljitettävyys ja takaisinvedot.

Alkuperämaa on ilmoitettava kirjallisesti asiakkaille, kun tarjoillaan naudan, sian, vuohen, lampaan ja siipikarjan lihaa, mukaan lukien jauhelihaa. Alkuperän ilmoittamisessa on havaittu puutteita, joten sitä painotetaan paikallisesti valvonnassa vuonna 2022.

Ravintoloiden valvontaan liittyvissä asioissa voi Kotkassa ottaa yhteyttä terveystarkastaja Tarja Kemppaiseen, puh. 044 702 4160 tai sähköposti tarja.kemppainen@kotka.fi