Kymenlaaksossa ollaan edelleen koronaepidemian huipulla, rajoituksille esitetään jatkoa ja osin kevennyksiä

Julkaistu 26.01.2022

Kymenlaakson koronatilanne on edelleen vaikea ja uusien koronatartuntojen määrä on noussut vielä viime viikolla. Kuitenkin viimeisen kahden viikon ajan tilanne näyttää sekä uusien tartuntatapausten että sairaalahoidon tarpeen suhteen tasaiselta.

”Kymenlaaksossa ollaan koronaepidemian huipulla, vielä ei voi sanoa, onko tilanne kääntymässä laskuun. Uudellamaalla on arvioitu, että epidemiatilanteen huippu on jo taittunut. Kymenlaakso tule kuitenkin yleensäkin koronatilanteessa pääkaupunkiseutua jäljessä”, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Viimeisen kahden viikon aikana eli ajalla 13.- 26.1. on todettu 2784 uutta koronavirustartuntaa. Huomioitavaa on, että tällä hetkellä kaikkia ei enää kehoteta koronavirustestiin ja kotitestein havaitut tapaukset eivät näy tilastoissa. Todellinen tartuntamäärä on todennäköisesti paljon suurempi. Ilmaantuvuusluku virallisesti todetuista koronavirustapauksista on 1712.

Otetuista koronatestinäytteistä positiivisten näytteiden osuus on hiukan nouseva, 30,2 prosenttia, mikä on valtakunnallista keskitasoa. Näytteistä SGTF-positiivisuus eli todennäköinen omikron-variantti löytyy lähes sadassa prosentissa uusia tapauksia.

Tartunnanlähteistä ei ole enää luotettavaa tietoa, koska tartunnanjäljitystä ei enää pystytä tekemään. Koronavirusta on koko Kymenlaakson alueella. Koronatartuntoja esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta esiintyvyys on selvästi pienintä kaikissa yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä.

Sairaalahoidossa on 23 koronaviruspotilasta. Koronaviruspotilaiden määrä on viimeisen kahden viikon aikana tasoittunut keskimäärin 20 potilaaseen. Noin kolmannes näistä sairaalahoidossa olevista koronaviruspotilaista on hoidossa pääasiassa muun kuin covidin takia.

”Terveydenhuollon rasitus koronavirukseen liittyen on korkea. Kuormitusta syntyy sekä koronaviruspotilaiden hoidosta että koronaviruksen aiheuttamista henkilöstön sairauspoissaoloista. Kiireetöntä leikkaushoitoa ja vastaanottotoimintaa on jouduttu rajoittamaan. Arviomme, että tilanne jatkunee vaikeana vielä 1-2 viikkoa. Positiivista on, että kouluterveydenhuollossa ja neuvoloissa pystytään palaamaan normaaliin toimintaan”, Mäntymaa selvittää.

”Positiivista on myös se, että 12 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista noin 50 prosenttia on saanut kolmannen koronarokotusannoksen. Valitettavasti ykkös- ja kakkosrokotuksiin ei enää hakeuduta kovin aktiivisesti, mutta edelleen kannustamme hakemaan ykkösrokotuksen ja tehosterokotukset”, Mäntymaa toteaa.

Koronarokotuksiin pääsee tällä hetkellä nopeasti niin ajanvarauksella kuin ilmankin. Walk in -rokotuksia on esimerkiksi Kouvolassa Hansan rokotuspisteellä joka arkipäivä. Myös Kotkan Pasaatin rokotuspisteessä alkavat walk in -rokotukset joka arkipäivä ensi maanantaista 31.1. lähtien. Walk in -rokotuksia järjestetään myös muissa rokotuspisteissä. Ajanvarauksellakin rokotuksiin voi päästä jopa samana päivänä.

Kymenlaaksossa 5-11 -vuotiaiden koronarokotukset käynnistyivät 15.1. ja tämän ikäryhmän lapsille on annettu noin 700 koronarokotusta. Lasten rokotukset etenevät tänä iltana Hansan ja Haminan rokotuspisteillä.

Pykälälle 58g esitetään jatkoa ja lievennystä

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui 26.1. keskustelemaan alueen koronatilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 27.1. saakka. Määräyksen jatkosta odotetaan aluehallintoviraston päätöstä vielä 26.1.

Kokouksessa keskusteltiin tartuntatautilain pykälän 58g mukaisten rajoitusten jatkon tarpeellisuudesta erityisesti vähäisen riskin tilaisuuksissa käytettävien tilojen sulkemisen osalta.

Kymenlaaksossa on tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä voimassa tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen määrääminen suljettavaksi 20.1.-2.2. väliseksi ajaksi. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929861

Koronakoordinaatioryhmä päätti esittää aluehallintovirastolle 58g:n pykälälle kahden viikon jatkoa ajalle 3. – 16.2. siten, että sulkumääräys koskisi vain merkittävän ja kohtalaisen riskin tiloja. Tämä tarkoittaa vähäisen riskin tilanteiden rajaamista päätöksen ulkopuolelle. Tällaisia vähäisen riskin toimintaan käytettäviä tiloja ovat muun muassa kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, yksilöurheiluun tai vastaavaan liikuntaan käytettävät sisätilat, sisäleikkipuistot, uimahallit ja harrastajateatterit. (Perusteena oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä löytyy täältä:  Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä – THL)

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä esittää aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksien osalta rajoitusten jatkamista, mutta aiempaa kevyempinä eli sallittaisiin aiempaa suurempia henkilömääriä. Ryhmä esittää aluehallintovirastolle Kymenlaaksoon ajalle 1.-20.2. yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin rajoituksia seuraavasti: kielletään kaikki sisällä järjestettävät yli kymmenen hengen istumapaikattomat ja yli 50 hengen istumapaikalliset tapahtumat ja yleiset kokoukset, ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin ei ole henkilörajoitusta.

Lisäksi jatketaan aikuisten harrastustoimintaa koskevaa alueellista suositusta: Aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa ei suositella. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli ja kantoi huolta mm. tulevista penkkareista, vanhojen tansseista ja kevään ylioppilaskirjoituksista. Näihin ei kuitenkaan annettu suosituksia. Nykyisessä epävarmassa koronaepidemiatilanteessa on esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten osalta pidettävä kaikki vaihtoehdot järjestelyiden suhteen vielä mahdollisina.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.2.