Riskiryhmiin kuuluvien 5-11 -vuotiaiden lasten koronarokotusten ajanvaraus aukeaa

Julkaistu 28.12.2021

Riskiryhmiin kuuluvien 5-11 -vuotiaiden lasten koronarokotusten ajanvaraus aukeaa tiistaina 28.12. klo 10. Koronarokotusta tarjotaan 5−11 -vuotiaille lapsille, jotka kuuluvat sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.
Tarkat tiedot lasten riskiryhmistä ja muuta tietoa lasten koronarokotuksista löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/usein-kysyttya-lasten-ja-nuorten-koronarokotuksista

Tähän ryhmään kuuluvia lapsia arvioidaan olevan Kymenlaakson alueella noin 800-1000.

Lasten koronarokotuksia annetaan Hansan rokotuspisteessä Kouvolassa ja Pasaatin rokotuspisteessä Kotkassa. Rokotuksiin mennään ajanvarauksella. Ensimmäiset lasten rokotuspäivät ovat lauantaina 15.1. ja 22.1.2022.

Alle 10-vuotiaiden lasten kohdalla huoltajat voivat tehdä lapsen puolesta asioinnin sähköisen ajanvarauksen kautta. 10 vuotta täyttäneiden lasten kohdalla ajanvarauksen voi tehdä vain puhelimitse. Tietoa ajanvarauksesta täältä: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotuksestaan, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta. Lapsen itsenäiselle päätökselle ei ole laissa määritelty ikärajaa, ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa rokotukseen täyttämällä suostumuslomakkeen. Lomake palautetaan paperisena ja allekirjoitettuna rokotuspisteelle rokotuksen yhteydessä. Lomakkeen voi saada myös rokotuksen yhteydessä, mutta sen etukäteen täyttäminen sujuvoittaa itse rokotustapahtumaa.
Suostumuslomake on tulostettavissa täältä: https://korona.kymsote.fi/lasten-ja-nuorten-rokotukset/

Uusi koronarokotuksia koskeva asetus, joka astui voimaan 23. joulukuuta, antaa mahdollisuuden tarjota koronarokotuksia kaikille 5–11-vuotiaille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuitenkin korostaa, että kaikkien 5–11-vuotiaiden rokottamisen aloittaminen ei saa hidastaa tehosteannosten antamista vakavan koronavirustaudin riskiryhmille. Kymsotessa halutaan turvata ensin suuremmassa riskissä olevien koronarokotukset ja koronarokotuksia tarjotaan aluksi vain riskiryhmiin kuuluville 5-11 -vuotiaille lapsille.