Jalankulkijoille ja pyöräilijöille uusia opasteita Paimenportilla

Julkaistu 06.07.2021

Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa Liitulahdentien Kotkantien suuntaan menevän osuuden käyttö on ollut kielletty jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä. Kieltomerkeistä huolimatta reittiä on käytetty ja tämä on luonut turvallisuusriskin hankealueella.

Jalankulku ja pyöräily Liitulahdentieltä Kotkantien suuntaan on ollut kiellettynä 11.5. lähtien, jolloin jalankulkijat ja polkupyöräilijät ohjattiin kiertämään rakennustyömaa käyttäen reittiä Liitulahdentie–Toukolantie–Paatelantie.
Opasteita ja merkkejä on nyt lisätty muun muassa keskussairaalasta Liitulahdentielle, jotta liikkujien olisi helpompi löytää oikeat väylät. Keskussairaalan piha-alueelle on sijoitettu keltaisia merkkejä, jotka ohjaavat jalankulkijat ja pyöräilijät turvallisille reiteille.

”Jalankulkijat ja pyöräilijät eivät voi kääntyä Toukolantieltä vasemmalle Liitulahdentielle ja sieltä edelleen Kotkantielle, koska alue on työmaa-aluetta. Kohdalla alkaa pian muun muassa ison kallion louhintatyöt. Kiertoreittejä pitää käyttää, eikä työmaa-alueelle saa mennä. Turvallisuus on nyt kaikkein tärkeintä, siksi ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Toivomme ymmärrystä tässä asiassa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

Seuraa hanketta:

Verkkosivuilta: https://vayla.fi/vt-15-paimenportin-eritasoliittyma
Facebookissa: https://www.facebook.com/vt15paimenportti

Paimenportin eritasoliittymätyömaan kartta