Kotkassa otetaan käyttöön nuorten kesätyöyritysseteli

Julkaistu 08.03.2021

Kotka ottaa käyttöön nuorten kerätyöyrityssetelin. Kaupunginhallitus päätti asiasta 8.3.
Kesätyöyrityssetelin ajatuksena on, että nuori saa kaupungilta kesätyöyrityssetelin ja etsii sen avulla itselleen kesätyöpaikan.
Mallia on tarkoitus kokeilla vuoden 2021 kesäkaudella. Henkilöstöasioiden yksikön alla olevasta koululaisten kesätyömäärärahasta on kohdennettu noin 5000 € kesätyöyrityssetelin kokeiluun.

Kesätyöyrityssetelin kohderyhmänä ovat vuosittain 15-16-vuotiaat kotkalaiset nuoret. Nuoren kotikunta pitää olla Kotka.
Kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle nuoren palkkaamisesta. Kesäsetelityö tulee kestää vähintään kaksi viikkoa ja työajan olla 30 tuntia viikossa tai vähintään yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana.
Nuori hakee kesätyösetelin Kotkan Ohjaamosta, jonne setelit tulevat jaettavaksi huhtikuun alussa.

Kun kesätyöseteli haetaan Ohjaamosta, se varataan kahden viikon ajaksi, jonka aikana nuoren pitää ilmoittaa Ohjaamoon työllistävän työnantajan nimi. Jos nuori ei ilmoita työpaikasta, kesätyösetelivaraus loppuu ja kesätyöseteli siirtyy seuraavalle hakijalle.

Nuoren saaman setelin arvoksi on kaavailtu 300 €/seteli/nuori, joten tänä vuonna setelin kautta 16 nuoren olisi mahdollista saada kesätyöpaikka. Sama nuori voi saada yhden setelin kesässä.

Kesätyöseteliä ei voi saada samana vuonna Kotkan kaupungin kesätyöpaikan tai kesäyrittäjyyden kanssa. Kesätyöyrityssetelitoimintamalli täydentää kaupungin koululaisten kesätyöpaikka- ja kesäyrittäjyystoimintaa.

Kesätyösetelillä voit työllistyä Kotkan seudulla toimivaan yritykseen, yhdistykseen, järjestöön, seuraan tai säätiöön. Työllistävän tahon kotipaikka voi olla muualla, jos työ tehdään Kotkan alueella.
Työnantajan tulee maksaa nuorelle vähintään 370 euron bruttopalkkaa. Palkasta saatetaan vähentää iästä riippuen lakisääteisiä palkan sivukuluja. Työnantaja huolehtii työnantajavelvollisuuksista.

Jos kesätyöyritysseteli toimintamalli osoittautuu toimivaksi ja suosituksi, asiaan voidaan kohdentaa vuoden 2022 talousarvioon oma määräraha.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat