Kotka jatkaa henkilökunnan koronatestaamista Terveystalossa

Julkaistu 11.01.2021

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki jatkaa henkilökuntansa koronatestaamista työterveyshuollossaan Terveystalossa maaliskuun loppuun asti. Aikaisempi sopimus henkilökunnan testaamisesta oli voimassa 27.8.- 31.12.2020, jona aikana testejä tehtiin työterveyden kautta 544.

Kaupungin valmiusjohtoryhmässä 9.12. linjattiin, että henkilökunnan koronatestausta halutaan jatkaa työterveyshuollossa 31.3.2021 saakka.
Työterveyshuollon kautta testaaminen on antanut laajemman mahdollisuuden testiin pääsyyn. Laaja testaaminen on nähty hyväksi tavaksi ehkäistä koronatartuntojen leviämistä työpaikoilla ja samalla tuoda työyhteisöihin varmuutta siitä, ettei henkilökunta levitä virusta toisilleen tai asiakkaisiin.

Tavoitteena on edelleen, että työterveyshuollon kautta testaus ja tulosten saanti on nopeaa ja henkilökunnan sairauspoissaolot eivät testaamattomuuden johdosta kasva ja töihin paluu nopeutuu. Samalla työnantajana kaupunki vastaa velvollisuuteen suojella työntekijöitä työpaikka-altistuksilta.

Alkuvuoden testimääräarvio riippuu alueen koronatilanteen kehittymisestä. Jos koronatilanne tasaantuu, testejä tehdään todennäköisesti vähemmän kuin syksyn aikana.

Kaupunginjohtajan erityistoimivalta jatkuu

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunginjohtajan erityistoimivaltaa jatketaan 8. helmikuuta asti. Aiemman päätöksen mukaan erityistoimivalta oli voimassa 11.1.2021 saakka.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määräyksellään 5.1.2021 kieltänyt kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa Kymenlaaksossa tammikuun loppuun saakka. Epidemia ei ole vielä helpottamassa ja tartuntoja on tullut vuoden 2021 puolellakin useita päivittäin. Kaupungin nopean reagointikyvyn takia kaupunginjohtajan erityistoimivaltaa on syytä vielä jatkaa.

Hallintosäännön 17 luvun 6 §:n mukaan valtioneuvoston toteaman poikkeusolojen aikana sekä muun ilmenneen häiriötilanteen aikana kaupunginjohtaja voi hallintosäännön määräämästä toimivallasta poiketen käyttää päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi, väestön terveyden säilyttämiseksi sekä häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Erityistoimivallan mukainen päätös voi koskea toimenpiteiden yhteensovittamista, taloudellisten tai henkilöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä tehtävää. Erityistoimivallan käyttöönottamisesta ja sen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja tekee häiriötilanteen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset valmiusjohtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä ja informoi hallitusta päätöksistä välittömästi.

Kaupunginjohtajan erityistoimivalta oli käytössä keväällä 2020 Covid19-viruksen sairastuttavuuden ollessa suuri. Kesällä tilanne oli rauhallinen ja erityistoimivallan käytöstä luovuttiin. Nyt sairastavuus on jälleen merkittävästi lisääntynyt ja koko Kymenlaakso on leviämisvaiheessa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat