Itäinen rantarata ja sen kasvuvaikutukset esillä Pietarin Kotka-päivässä

Julkaistu 30.09.2020

Yhdeksäs peräkkäinen Kotka-päivä nosti esille Itäisen rantaradan ja muita kehittämishankkeita Pietarissa. Matkustuskielto ei ole vähentänyt pietarilaisten kiinnostusta yhteistyöhön Kotkan-Haminan seudun kanssa.
Tilaisuus keräsi yli 250 osallistujaa zoomissa ja facebookissa. Osallistujina oli mm. Pietarin ja  Kronstadtin kaupunkien, yliopistojen ja yritysten edustajia. Osallistujilta saatiin erittäin positiivista palautetta ja toive Kotka-päivän toteuttamiseksi jatkossakin.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö nosti puheenvuorossaan esille Pietari-yhteistyön ja sen mahdollisuudet itäisen ratahankkeen edistämiseksi.
Peter Vesterbackan mukaan nopeat ratayhteydet ovat mielenkiintoisia, mutta se mitä ne mahdollistavat on tärkeintä: kansainvälistä liikkuvuutta, osaamisen vaihtoa, uutta kasvua ja uusia työpaikkoja. Vesterbacka muistutti, että tämä koskee Helsinki-Tallinna ja Helsinki-Kotka-Hamina-Pietari yhteyksiä yhtä lailla.
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm muistutti, että Väyläviraston selvityksen mukaan Itäinen rantarata on nopein mahdollinen yhteys Helsingistä Pietariin ja parhaiten tavaraliikennettä palveleva yhteys. Uudella radalla olisi merkittävät kasvuvaikutukset molemmin puolin rajaa. Esitykset herättivät kiinnostusta mm. Pietarin kaupungin viranomaisissa, rataliikenteen ja logistiikka toimijoissa.

Suomen Pietarin pääkonsuli Anne Lammila vakuutti, että Suomi-Venäjä yhteistyö pysyy vilkkaana koronavirusepidemiasta huolimatta. Suomalaiset yritykset ovat myös investoineet Venäjälle viime aikoina. Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 95 % pietarilaisista suhtautuu Suomeen myönteisesti.

Keskustelu jatkui työryhmissä, joiden aiheina olivat koulutus-, yrittäjyys ja matkailu.  Erityisesti rajat ylittävä CBC-yhteistyöohjelma luo hyvät edellytykset yhteisten hankkeiden toteuttamiselle.  Käynnissä olevat Twin Campus, 30 Miles, Russian-Finnish Life Science Park, Startup Connect ja Vip&Ko -hankkeet ovat konkreettisia työkaluja uusien avausten toteuttamiselle.

Tilaisuudessa oli myös tietovisa, jossa pietarilaiset testasivat tietonsa Kotka-Haminan seudulta. Visan kolme voittajaa saivat matkalahjakortit, jotka he voisivat lunastaa matkustusrajoitusten päätettyä.