Itäinen rantarata toteutettavana Itä-yhteytenä maakuntakaavoissa

Julkaistu 26.08.2020

Uudenmaan maakuntavaltuusto on 25.8. hyväksynyt maakuntakaavan, jossa Itäinen rantarata on toteutettavana ratayhteytenä. Itäisen rantaradan linjaus kulkee Helsingistä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Itä-Suomeen.

Uusimaa-kaavan liikenteen toteuttamisohjelmassa todetaan, että kaavassa esitettäväksi linjausvaihtoehdoksi valittiin Kotkan kautta kulkeva linjaus, koska kytkiessään Kotkan ja Haminan seudut suoraan pääkaupunkiseutuun se tuottaa enemmän aluetaloudellisia hyötyjä. Lisäksi Kotkan kautta kulkeva linjaus vastaa paremmin tarvetta osoittaa linjaus tulevaisuuden suurnopeusradalle Pietarin suuntaan.
Itäradan osuus Porvoosta Kotkan kautta itään on osoitettu toteutettavaksi maakuntakaavan kolmannessa toteutusvaiheessa. Hankkeen kustannusarvio pääradalta Porvoon ja Kotkan kautta Luumäelle on 2 680 miljoonaa euroa (2019).

”Tämä kaavapäätös on Uudenmaan päättäjien selkeä tahdonilmaus Itäisen rantaradan toteutuksen puolesta”, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Muhonen Haminasta.
Muhosen mukaan Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavapäätökset antavat yhdessä erinomaisen pohjan Itäisen rantaradan edistämiselle. Itäinen rantarata on kesäkuussa hyväksytyssä Kymenlaakson maakuntakaavassa pääradan ohjeellisena eli toteutettavana linjauksena.

Loviisan kaupunginjohtaja Jan. D. Oker-Blom korostaa, että kokonaan uuden radan kasvuvaikutukset ovat omaa luokkaansa. Suora ja nopea junayhteys pääkaupungista itärannikolle palvelee paitsi Uudenmaan tarpeita myös koko Suomea.
Itäinen rantarata palvelee sekä henkilöliikennettä että tavaraliikennettä. Väyläviraston 28.5. julkistamasta selvityksestä ilmenee, että tavaraliikenteen potentiaaliset hyödyt olisivat selvästi suuremmat Porvoon ja Kotkan kautta kulkevassa linjauksessa.

Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungit, Pyhtään ja Virolahden kunnat sekä HaminaKotka satama Oy ovat tehneet tai vielä elokuun aikana tekemässä päätöksiä Itäisen ratayhteyden ja sen suunnitteluhankeyhtiöön osallistumisen puolesta.
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kartoittaa kuntien halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen elokuun loppuun mennessä.
”Rannikon kuntien ja Suomen suurimman yleis- ja vientisataman päätökset hankeyhtiöstä ovat vahva yhteinen kannanotto Itäiselle rantaradalle. Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksen myötä hankkeen toteutuksella on entistä laajempi tuki”, sanoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.