Itäisen rantaradan alueen toimijat valmiita keskusteluihin hankeyhtiömallista

Julkaistu 18.06.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö kartoittaa kuntien halua osallistua suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta uutta itäistä ratayhteyttä varten. Itäisen rantaradan toimijat ovat halukkaita osallistumaan keskusteluihin. LVM on kutsunut toimijat itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun aloitustilaisuuteen juhannuksen jälkeen.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys Savon ja Karjalan ratojen parantamisesta sekä vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta julkaistiin 28.5.2020 Väyläviraston toteuttamana. Osana selvityksen laatimista Väylävirasto kävi huhtikuun aikana keskustelut eri ratakäytävien kaupunkien, maakuntien liittojen ja muiden toimijoiden kanssa. Keskusteluissa Itäisen rantaradan alueen toimijat ilmaisivat kiinnostuksensa olla mukana hankeyhtiömallissa tai muussa rahoitusyhteistyössä.

Idän suunnan ratojen jatkosuunnittelusta ja kehittämisestä, kuten olemassa olevien ratojen peruskorjauksista, päätetään osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa eli Liikenne 12 -suunnitelmaa tai sen toimeenpanoa. Suunnitelmaa laaditaan parhaillaan vuosille 2021-2032. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan hankeyhtiömallilla voidaan edetä, jos kunnat ovat halukkaita rahoittamaan suunnittelua samoin ehdoin kuin Suomirata ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöissä.