Kotkan Energia toteuttaa uudenlaisen Energiakeskuksen Kantasatamaan

Julkaistu 14.05.2020

Kotkan Kantasatamaan rakentuvassa tapahtumakeskus Vendassa ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun XAMKin uudella kampuksella toteutetaan aivan uudenlainen energiakonsepti, Kantasataman Energiakeskus.
Normaalitapauksessa kummassakin rakennuksessa olisi omat erilliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisunsa. Näiden sijaan Kotkan Energia toimittaa alueelle yhteisen lämmitys- ja jäähdytyskokonaisuuden, missä energiavirtoja voidaan siirtää älykkäästi rakennuksesta ja paikasta toiseen, joka lisää ratkaisun energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Korttelitason yhteistyöllä uudenlaista energiatehokkuutta

Vendan ja XAMKin kampuksen sekä mahdollisesti tulevaisuudessa myös alueelle sijoittuvan hotellin muodostamassa kokonaisuudessa hyödynnetään jäähdytyksestä syntyvien hukkalämpöjen lisäksi maalämpöä niin, että järjestelmä toimii hybridijärjestelmänä rinnan kaukolämmön kanssa.
Maalämpökaivoja voidaan käyttää myös energiavarastoina, missä on mahdollista varastoida etenkin kesäkuukausien ylijäämälämpöä.

Energiakeskusratkaisussa investoinnin tekee Kotkan Energia, joka toimittaa lämpöä ja jäähdytystä palveluna asiakkaille. Asiakkaiden ei tarvitse itse investoida järjestelmään, vaan he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.
Investoinnin suuruus Kotkan Energialle on noin 2,9 miljoonaa euroa. Energianratkaisut on turvattu 20 vuodeksi pitkillä palvelusopimuksilla, jotka sisältävät investoinnin lisäksi myös laitteiden huolto- ja päivystyspalvelut.

Takana vilkas toimintavuosi

Kotkan Energia toteutti vuonna 2019 Hyötyvoimalaitokselleen savukaasupesurin, jonka avulla tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät edelleen ja tuotannon hyötysuhde paranee. Savukaasupesuri lauhduttaa laitoksen savukaasuista talteen lämpöä, jota ei ole aiemmin hyödynnetty. Talteen otettavalla lämmöllä pystytään korvaamaan maakaasua, turvetta ja puupolttoaineita kaukolämmön tuotannossa.

Hovinsaaren uusi vesilaitos saatiin kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2019 syksyllä. Laitos ottaa talteen savukaasuista lauhtuvaa vettä ja säästää puhdasta vettä. Toisaalta laitos myös puhdistaa mereen menevää savukaasulauhdetta erittäin puhtaaksi.

Yhtiö otti käyttöön myös uusia tekniikoita. Kärkisaareen rakennettiin merilämpöjärjestelmä kaukolämpöverkon ulkopuolelle palveluperiaatteella ja sähköautojen latausinfraprojekti aloitettiin Kotkan toriparkin uudistamisella, jatkoa tähän seuraa vuonna 2020.

Yhtiön strategiaa tarkennettiin ja organisaatio uudistettiin vastaamaan paremmin muuttuvaa energia-alaa. Yhtiö otti käyttöön uudet liiketoiminta-alueet ja rekrytoi konserniin kuusi uutta osaajaa.

Tilikauden tulos 4,6 miljoonaa euroa

Kotkan Energia –konserniin kuuluivat vuonna 2019 emoyhtiö Kotkan Energia Oy, tytäryhtiöt Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy sekä osakkuusyhtiö Karhu Voima Oy.
Kotkan Energia – konsernin liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 4,6 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 124,7 miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 42,8 prosenttia. Henkilöstöä palveluksessa oli keskimäärin 103 henkilöä, joiden palkat ja palkkiot olivat yhteensä 6,3 miljoonaa. Investointeja tehtiin tilikaudella yhteensä 10,0 miljoonan euron arvosta.

Emoyhtiö Kotkan Energia Oy:n liikevaihto oli tilikaudella noin 44,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,9 miljoonaa euroa. Vuosi 2019 oli poikkeuksellisen lämmin tammikuuta lukuun ottamatta. Lämpimästä säästä johtuen kaukolämmön myynti jäi edellistä vuotta pienemmäksi.