Nuorisovaltuusto

Ajankohtaista

 

Yleistä

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuustoon 2016 - 2017 kuuluu 21 jäsentä ja 4 varajäsentä.

 

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

 

 

 

Yhteystiedot:

Aki Eväkoski
p. 040 583 1484

Laivurinkatu 4 2. krs.
48100 KOTKA
p. 040 583 1484

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Nuorisovaltuuston
puheenjohtaja
Aleksi Rantanen

1.varapuheenjohtaja
Tia Räihä

2.varapuheenjohtaja
Arttu Norhio

sihteeri
Mindi Havumäki

Tiedottaja
Mindi Havumäki

 

Nuvan lautakuntaedustajat (pdf. 99 kt)

 

Nuvan pöytäkirjat

Katso vaikuttamisesta myös linkit:

http://www.valtikka.fi/
http://www.nuva.fi/
http://www.otakantaa.fi/
http://www.vaikute.net/