Nuorisovaltuusto

Ajankohtaista

 

Yleistä

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuuston kokoonpano kauden 2018-2019 alkaessa oli 21 jäsentä + 4 varajäsentä. Syyskuusta 2018 eteenpäin Nuvan jäsenmäärä on 17. Mikäli sinä, kotkalainen 14- 21-vuotias nuori, tahdot liittyä nuorisovaltuustoon, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

 

 

 

Yhteystiedot:

 Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Nuorisovaltuuston
puheenjohtaja
Tia Räihä

1.varapuheenjohtaja
Mira Rannanjärvi

2.varapuheenjohtaja
Eemeli Aaltonen

sihteeri
Hanna Riihelä

Tiedottaja
Hanna Riihelä
 

 

Katso vaikuttamisesta myös linkit:

http://www.valtikka.fi/
http://www.nuva.fi/
http://www.otakantaa.fi/
http://www.vaikute.net/