Nuorisovaltuusto

Ajankohtaista

Nuorisovaltuusto hakee uusia jäseniä kaudelle 2018-2019.
Uusi kausi alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy joulukuussa 2019.
Jokainen 14-21 vuotias kotkalainen nuori voi ilmottautua. Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimia aktiivisena nuoria koskevien asioiden edistäjänä. Tule ja vaikuta!
Ilmottautuminen tästä linkistä

Yleistä

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien kanssa. Nuorisovaltuusto voi valita edustajansa eri lautakuntiin, jolloin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Nuorisovaltuustoon 2016 - 2017 kuuluu 21 jäsentä ja 4 varajäsentä.

 

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

 

 

 

Yhteystiedot:

Riitta Heikkilä
Nuorisoasiamies
Laivurinkatu 4 2. krs.
48100 KOTKA
p. 040 583 1484

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Nuorisovaltuuston
puheenjohtaja
Aleksi Rantanen

1.varapuheenjohtaja
Juho Riihelä

2.varapuheenjohtaja
Roosa Virta

sihteeri
Mindi Havumäki

Tiedottaja
Mindi Havumäki

 

Nuvan lautakuntaedustajat (pdf. 99 kt)

 

Nuvan pöytäkirjat

Katso vaikuttamisesta myös linkit:

http://www.valtikka.fi/
http://www.nuva.fi/
http://www.otakantaa.fi/
http://www.vaikute.net/