Ilmanlaatu

Ilmanlaatuindeksi on mittaustuloksista tunneittain laskettava vertailuluku, joka kuvaa senhetkistä ilmanlaatua. Indeksi jaottelee ilmanlaadun viiteen luokkaan, hyvästä erittäin huonoon. Huono tai erittäin huono ilmanlaatu voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia herkille ihmisille.

Reaaliaikaista tietoa Suomen ilmanlaadusta on saatavissa myös valtakunnallisesta ilmanlaatuportaalista. Suomessa tehdään reaaliaikaisia ilmanlaadun mittauksia 62 kunnan alueella 117 mittausasemalla.

Ilmanlaatuportaali


Kiinteät mittausasemat

HUOM! Rauhalan mittausaseman NOx-analysaattori on rikkoutunut eikä asemalta toistaiseksi saada NO2:n mittaustuloksia.


Kotkan ympäristökeskuksen mittausten mukaan ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi oli:

pe 15.11.2019 klo 7-8

IndeksiAiheuttiIlmanlaatu
Rauhala 71 PM10 tyydyttävä
Kotkansaari 10 TRS hyvä

 

Indeksin määrittely

Päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa käytetään ilmanlaatuindeksiä. Indeksi on yksinkertainen, tunneittain mittaustuloksista laskettava luku, joka ottaa huomioon mitattavat epäpuhtaudet. Indeksin laskennassa otetaan Kotkassa huomioon haisevat rikkiyhdisteet (TRS), typpidioksidi (NO2) ja hengitettävät hiukkaset (PM10).

Kullekin epäpuhtaudelle määritetään ali-indeksi siten, että kutakin mittaustulosta verrataan vuonna 1996 voimaan tulleeseen ilmanlaadun enimmäisohjearvoon. Ali-indeksin arvo 100 vastaa ohjearvopitoisuutta. Joka tunti aina korkein ali-indeksin arvo valitaan ilmanlaatuindeksiksi.

Tiedot päivitetään arkiaamuisin.

Ilmanlaatu Luonnehdinta TerveysvaikutuksetMuut vaikutukset
0-50 Hyvä Ei todettuja Lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
51-75 Tyydyttävä Hyvin epätodennäköisiä

Lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä

76-100 Välttävä Epätodennäköisiä Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
101-150 Huono Mahdollisia herkillä ihmisillä Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
151- Erittäin huono Mahdollisia herkillä väestöryhmillä Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä

 

   

 

Reaaliaikaista tietoa NO2, PM10, PM2.5 ja TRS -pitoisuuksista:

Kiinteät mittausasemat