Kaavoitus

Ajankohtaista

Tällä hetkellä nähtävillä kaavoituksessa, kaupungintalon 4.kerros:

 

Kotkan keskustan osayleiskaavaluonnos (Y22) 5.6. - 1.8.2017

 

sekä

Rankin saaren osayleiskaavaluonnos (Y23) 5.6. - 7.7.2017


Rankin saaren asemakaavaluonnos, (kaava no 0216) 5.6.- 7.7.2017

Asemakaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kyminlinnantien eteläpuolelle 26.5.-16.6.2017

Yleistä kaavoituksesta

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueille.

 

 

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kuntien välisestä yleispiirteisestä maakuntakaavasuunnittelusta huolehtii Kotkan alueella Kymenlaakson liitto.

Kymenlaakson liitto

Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelu vastaa yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun tehtäviin kuuluvat myös erilaiset kaupunkikehittämishankkeet.

Ajankohtaiset kaavahankkeet esitellään kaavoituskatsauksessa. Katsaus tehdään kerran vuodessa ja se julkaistaan alkuvuodesta mm. kaupungin internetsivustolla.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2017-2018


 

Asemakaavat

Yleiskaavat

 

 

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 642 9010

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Kaavoitusinsinööri
Marja Nevalainen
0400 687 902

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavoitusassistentti:
Satu von Zansen,
040 673 9090

puh.vaihde: 05 2341

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi