Kaavoitus

Ajankohtaista.

Asemakaavan muutosluonnos Ristinkalliolla Lautakatontien alueelle ja Helilään Lähteenkatu 3:een nähtävillä 30.10.-24.11.2017,

Pitkäsaaren II tarkistettu ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 10.-24.11.2017 sekä

Rankin osayleiskaavaehdotus nähtävillä 22.11.-22.12.2017 kaupungintalon 4. krs.

 

Yleistä kaavoituksesta

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueille.

 

 

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kuntien välisestä yleispiirteisestä maakuntakaavasuunnittelusta huolehtii Kotkan alueella Kymenlaakson liitto.

Kymenlaakson liitto

Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelu vastaa yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun tehtäviin kuuluvat myös erilaiset kaupunkikehittämishankkeet.

Ajankohtaiset kaavahankkeet esitellään kaavoituskatsauksessa. Katsaus tehdään kerran vuodessa ja se julkaistaan alkuvuodesta mm. kaupungin internetsivustolla.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2017-2018


 

Asemakaavat

Yleiskaavat

 

 

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 642 9010

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Kaavoitusinsinööri
Marja Nevalainen
0400 687 902

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavoitusassistentti:
Satu von Zansen,
040 673 9090

puh.vaihde: 05 2341

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi