Kymenlaakson kokoontumisrajoitukset kumotaan

Julkaistu 02.09.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoitukset perjantaista 3.9. alkaen.

Virasto teki päätöksen Kymenlaakson sairaanhoitopiirin johtaman alueellisen koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti.
Kymenlaakson epidemiatilanne on sairaanhoitopiirin arvion mukaan parantunut niin, että kokoontumisrajoitukset eivät enää ole alueella välttämättömiä. Päätös kumotaan heti huomisesta perjantaista 3.9. alkaen.

Kymenlaakson alueella, kuten kaikkialla Suomessa, on kuitenkin edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Lisäksi alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti muitakin terveysturvallisuutta parantavia käytäntöjä, kuten maskin käyttöä ja kontaktien välttämistä kokoontumisissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös tulee voimaan perjantaina 3.9. ja on voimassa 24.9. asti. Aluehallintovirasto seuraa tilannetta jatkuvasti yhdessä alueellisen koronakoordinaatioryhmän kanssa ja tarvittaessa muuttaa rajoituksia uusilla päätöksillä tai kumoaa rajoituspäätökset, jos ne eivät enää ole välttämättömiä.

Tilojen käyttöä koskevat lain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa koko Suomessa

Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Ravintoloita koskevat omat velvoitteensa, jotka vastaavat edellä lueteltuja vaatimuksia.
Aluehallintovirasto seuraa tartuntatautilain suunnitteilla olevan muutoksen tilannetta ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä lain ja epidemiatilanteen mukaisesti. Myös hallituksen strategia ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus huomioidaan yhteen sovittaen alueellisen tilanteen ja sairaanhoitopiirin asiantuntija-arvion kanssa.