Historia

Kotkan synty ja kasvu

Suomen autonomisen suuriruhtinaskunnan senaatti päätti 21.5.1878 antaa julistuksen kaupungin perustamisesta Kotkan saarelle Kymen pitäjässä. Kaupunkioikeudet Kymijoen ja meren kaupunki Kotka sai vuonna 16.7.1879. Kaupunki syntyi erinomaiseen puutavaran uittoväylän ja sataman yhtymäkohtaan, paikkaan, joka vuosisatoja oli ollut runsas kala-apaja. Lohi ja siika olivat houkutelleet kalastajia, erämaan rikkaudet metsästäjiä. Alueella eli paitsi suomalaisia myös saksalaisia, ruotsalaisia, virolaisia ja venäläisiä.Viipurin ja Pietarin kaupunkien läheisyys vaikutti merkittävästi alueen kehittymiseen.

Sahateollisuuden synty ja keskittyminen Kymijoen suuhun loi edellytykset puunjalostusteollisuuden syntymiselle ja satamatoiminnoille. Kotkan ja Kymenlaakson alueesta kehittyi nopeasti valtakunnallisesti merkittävä, monialainen teollisuuskeskus. Satamasta on kehittynyt yksi maamme suurimmista ja nykyaikaisimmista vientisatamista.

VaakunatKarhulan kauppala ja Kymin kunta liitettiin Kotkaan vuoden 1977 alusta. Sitä ennen oli jo pieni Haapasaaren saaristokunta liittynyt Kotkaan. Voimakkaalla teollisuuspaikkakunnalla jouduttiin pian kuntaliitoksen jälkeen tilanteeseen, jossa teolliset työpaikat vähenivät merkittävästi. Noin kymmenen vuoden aikana menetettiin likimain 5.000 työpaikkaa, lähes 20 % kaikista työpaikoista. Puunjalostusteollisuuden automatisointi oli välttämätöntä. Kotkassa jouduttiin vastaamaan globalisaation haasteisiin muuta Suomea aikaisemmin. Mutta nyt voidaan todeta, että kilpailukykyinen teollisuus on Kotkan vahvuus.

 

Kotkan satama