Kaupunginvaltuuston tehtävät

Valtuusto päättää

  • toiminnan ja talouden tavoitteista
  • hallinnon järjestämisen perusteista
  • talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion
  • kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksujen yleisistä perusteista
  • kaupungin liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista velvoitteista
  • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Lisäksi valtuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei kuntalaissa toisin säädetä, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valitsee tilintarkastajat, hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä muista valtuuston päätettäväksi säädettävistä asioista.