Eläinsuojelu

Ajankohtaista:

Kotkan ja Haminan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt ovat aloittaneet yhteistyön eläinlääkintähuoltolain 765/2009 mukaisissa valvontatehtävissä. Tämä tarkoittaa sitä että Kotkan, Pyhtään, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueen virkaeläinlääkärit (kunnan- ja kaupungineläinlääkärit) voivat tehdä valvontaan liittyviä virkatehtäviä koko alueella. Eniten tämä tulee näkymään eläinsuojeluvalvonnassa. Aiemmin alueella on ollut jo yhteistyösopimus eläinlääkäripäivystyksestä. Haminan kaupungin verkkosivuilla on lisätietoja eläinsuojelusta.

Valvontatehtäviä koko alueella hoitaa vs. kunnaneläinlääkäri (Haminan kaupunki) Iina Valkeisenmäki p.0401991538

Eläinsuojelulain (247/96) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Kotkassa ja Pyhtäällä tämän lain noudattamista valvovat kaupungineläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi.

Siirry tarkastelemaan eläinsuojelulakia

Mahdolliset eläinsuojeluilmoitukset pyydetään tekemään osoitteeseen elainsuojelu @ kotka.fi

Eläinsuojeluilmoitusta tehdessä tulee etukäteen selvittää eläinten pitopaikan mahdollisimman tarkka osoite ja eläinten omistajan nimi.

Virka-ajan ulkopuolella, eläinsuojelullisissa hätätapauksissa, yhteydenotto poliisiin (p. 0295 430 331) tai toissijaisesti päivystävään kunnaneläinlääkäriin (p. 0600 14499).

Eläinsuojeluviranomainen ei hoida tapauksia, joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille. Eläinsuojeluviranomainen ei hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä kiistoja. Tällaisissa tapauksissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä haitan aiheuttajaan/toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan.

Yhteydenotto poliisiin, jos eläimestä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmiselle.

Taajaan asutuilla alueilla järjestyslaki antaa velvoitteita eläinten pitoon. Järjestyslain noudattamisen valvonta kuuluu poliisille. Myös metsästyslaissa on velvoitteita eläinten pitoon. Metsästyslain noudattamisen valvonta kuuluu poliisille.

 

Yhteystietoja

elainsuojelu @ kotka.fi

II Kaupungineläinlääkäri
Elina Välimäki virkavapaalla, sijaisena Essi Pietilä, p. 040 632 7899

Päivystävä eläinlääkäri, p. 0600 14499

Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kotkan poliisiasema
p. 0295 430 331