Yksityisen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon palveluseteli

Palvelusetelin hakeminen

Päivähoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista tai yksityisestä perhepäivähoidosta ja palveluseteliä haetaan tavallisella päivähoitohakemuksella tai sähköisellä päivähoitohakemuksella. Hakemuksen käsittelee ja palvelusetelin myöntämisestä päättää palveluohjaaja.

Perhe tekee yksityisen päiväkodin tai hoitajan kanssa lapsen päivähoidosta palvelusopimuksen, jossa sovitaan päivähoitomuodosta ja hoitoajasta tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.

Perhe toimittaa kaupungille tulotiedot, joiden perusteella määritellään kunnallisen päivähoidon maksua vastaava omavastuuosuus. Perheelle lähetetään päätös palvelusetelin suuruudesta. Yksityinen päiväkoti tai hoitaja perii asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen.

Palvelusetelin myöntämisen ehdot

Palveluseteliä koskeva hakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen ajankohtaa tai kahta viikkoa ennen, mikäli hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä. Palveluseteli voidaan myöntää vain lapsesta, joka on oikeutettu lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaiseen päivähoitoon.

Mikäli päivähoidon tarve ei kuitenkaan johdu vanhempien/huoltajien työstä tai opiskelusta, myönnetään palveluseteli korkeintaan 0-80 h/kk vastaavalle ajalle.

Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Hoidon jatkuessa ovat muutokset palvelusetelin suuruudessa mahdollisia vain jos muutoksen kesto ylittää 2 kuukautta. Mikäli lapsen tilapäinen poissaolo kestää yli 2 kuukautta, katkeaa palvelusetelin maksaminen.

 

Lisätietoja

Palveluohjaaja
Suvi Piiroinen
puh. 05 234 7788
maanantai-torstai klo 12-15, perjantai klo 9-12

varhaiskasvatus.palveluohjaus@
kotka.fi

Aluepäälliköt

Kotkansaari
Leena Majuri
puh. 040 764 2658

Länsi-Kotka ja Mussalo
Anne Ahonen
puh. 040 763 4696

Karhula
Heidi Porttila
puh. 040 539 6410

Perhepäivähoidon ohjaaja
Merja Meskus
puh. 040 764 2671

Toimistosihteeri
Tanja Neuvonen
puh. 040 688 3688

Linkit

Yksityisten päiväkotien palvelusetelituottajien hinnat

Yksityisten perhepäivähoitajien palvelusetelihinnat

Palvelusetelillä tuotettavien päiväkotipalveluiden kattohinnat

Palvelusetelillä tuotettavan yksityisen perhepäivähoidon kattohinnat

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja