Arkeologia

Arkeologisia kaivauksia KotkassaKymenlaakson museo suorittaa arkeologista tutkimusta toiminta-alueensa seitsemässä kunnassa, jotka ovat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Perustutkimuksen lisäksi museon arkeologisen toiminnan keskeisiin tehtäviin kuulu myös kymenlaaksolaisen arkeologisen kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä sen suojelu, hoito ja vaaliminen yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa. Tutkittavien arkeologisten kohteiden ikä vaihtelee suuresti ja ne ajoittuvat kivikaudelta aina 1900-luvulle saakka.

Tutkimuskaivausten lisäksi museo suorittaa pelastus- ja valvontakaivauksia, inventointeja, tarkastuskäyntejä sekä maastokatselmuksia. Pääosa näistä liittyy kaavoitukseen ja erilaisiin maankäyttöhankkeisiin, mutta tarkastuksia ja katselmuksia suoritetaan myös museoon tulleiden asiakastiedustelujen sekä löytö- ja muinaisjäännösilmoitusten perusteella. Museon asiakaspalveluun kuuluu myös arkeologinen neuvontatyö, jonka puitteissa museoon voi ottaa yhteyttä Kymenlaakson arkeologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Kotkansaaren kaupunkiarkeologinen inventointi

Kotkansaaren kaupunkiarkeologisen inventoinnin yhteydessä on kaupunkialueen tontit ja viheralueet jaettu tutkimuksellisesti ja suojelullisesti kolmeen luokkaan.

Näistä luokkaan 1 kuuluvat kohteet ovat todennäköisesti säilyneitä ja/tai tutkimuksellisesti erityisen mielenkiintoisia alueita. Luokkaan 2 kuuluvat kohteet ovat ainakin osittain säilyneitä ja/tai tutkimuksellisesti mielenkiintoisia alueita ja luokkaan 3 kuuluvat jo tuhoutuneita alueita.
Mikäli 1- ja 2-luokan alueiden maankäyttöä aiotaan muuttaa tai niissä tehdään töitä, joissa maaperään kajotaan, on Museoviraston kanssa neuvoteltava tarvittavista toimenpiteistä. Asian puitteissa voi olla yhteydessä myös suoraan Kymenlaakson museoon.
On mahdollista, että arkeologisia jäännöksiä löytyy Kotkansaarelta myös kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa määriteltyjen 1- ja 2-luokan kohteiden ulkopuolisilta alueilta, esim. kohteisiin rajautuvilta vierustonteilta tai katu- ja jalkakäytäväalueilta. Näissä tapauksissa tulee mahdolliset kaivutyöt lopettaa välittömästi ja olla yhteydessä museoviranomaisiin jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

 

Tiedustelut:

arkeologi Marita Kykyri
040 716 2322
marita.kykyri(at)kotka.fi

Kymenlaakson museo
Tornatorintie 99 B
48100 Kotka


Kulttuuriympäristön rekisteriportaali

Museoviraston Kulttuuriympäristörekisterit

Muinaismuistolaki