Paimenportin eritasoliittymä

Väyläviraston Paimenportin eritasoliittymä -hanke käynnistyi huhtikuussa 2021 ja rakennustyöt valmistuvat toukokuussa 2023.
Tällä hetkellä Paimenportti koostuu valo-ohjatusta tasoliittymästä, joka ruuhkautuu päivittäin, lisäksi tien liikenneturvallisuus on ollut heikko.

Hanke sijaitsee Kotkan keskustassa erittäin vilkkaasti liikennöidyn tien varressa. Liikennemäärä on yli 21 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Paimenportti on myös niin rata- kuin tieliikenteenkin pääväylä Mussalon satamaan.

”Rakennustyöt tulevat aiheuttamaan huomattavia muutoksia liikennejärjestelyissä. Teemme aktiivista yhteistyötä Kotkan kaupungin kanssa, jotta esimerkiksi viestit erilaisista liikennejärjestelyistä tavoittaa tiellä liikkujat mahdollisimman kattavasti. Paimenportilla on oma hankesivu Väyläviraston www-sivuilla, josta löytää aina ajantasaisen tiedon. Lisäksi hankkeelle on avattu oma Facebook-sivu”, kommentoi projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

Hankkeessa Paimenporttiin rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan.
Lisäksi Paimenportin vanha silta tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uusi. Hanke sisältää myös valtatien parantamista noin kahden kilometrin matkalla, radan ylittävän sillan, alikulkusillat kiertoliittymän kohdalla ja Lainekadun nykyisen risteyssillan jatkamisen.
Kotkantietä muutetaan 800 metrin matkalla ja lisäksi Kotkantien ja vt 15 länsipuolen liittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Myös alueen meluntorjuntaa parannetaan rakentamalla meluseiniä ja melukaidetta.

”Liikenne siirretään rakennustöiden ajaksi pois valtatie 15:ltä kulkemaan valtatien itä- ja länsipuolella olevia reittejä pitkin. Näin aiheutamme liikenteelle mahdollisimman vähän häiriötä ja samalla varmistamme työrauhan työalueella”, jatkaa Matilainen.

Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan noin 21 miljoonaa euroa, josta Kotkan kaupungin osuus on noin kuusi miljoonaa euroa. Samanaikaisesti Gasgrid Finland Oy tekee Paimenportin alueella omana työnään maakaasuputken siirtotöitä.

Seuraa hanketta:

Väyläviraston verkkosivuilta: https://vayla.fi/vt-15-paimenportin-eritasoliittyma

Facebookissa: https://www.facebook.com/vt15paimenportti