Kotka käynnistää Papinkatu 10:n tontin ja rakennusten luovutuskilpailun

Julkaistu 12.02.2021

Kotka järjestää kaupungin keskustassa, osoitteessa Papinkatu 10 sijaitsevien kolmen puutalon kehittämisestä ja kunnostamisesta luovutuskilpailun. Kohde sijaitsee Kotkansaarella Isopuiston reunalla 150 metrin etäisyydellä Kauppatorista.

Tavoitteena on myydä rakennukset uudelle omistajalle ja säilyttää ne osana kaupunkiympäristöä. Kadunpuoleiset rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja.
Kilpailun avulla on tarkoitus löytää rakennuksille uusi omistaja, jolla on ymmärrystä vanhojen rakennusten kunnostamisesta, näkemyksiä uudesta käytöstä sekä taloudelliset resurssit kunnostaa rakennukset sisäpihamiljöineen puutalojen kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla. Talot vaativat täyden rakennus- ja taloteknisen peruskorjaamisen julkisivujen kunnostamisen lisäksi. Tarjoajalta edellytetään yhteistyöhalua Kotkan kaupungin kanssa. Vahva kaupunkikehityksellinen ote ja näkökulma katsotaan eduksi.

Arvokas kaupunkikorttelimiljöö

Tontin kolme puurakennusta muodostaa erityisen arvokkaan kaupunkikorttelimiljöön, jonka kunnostaminen kokonaisuutena ja uuden käytön osoittaminen nähdään kaupunkirakenteen monimuotoisuuden säilymisen, kaupunkikehityksen ja rakennushistorian vaalimisen kannalta erityisen tärkeänä. Suunnitelmat saavat edustaa nykyaikaista asumiskonseptia ja olla luovia.
Rakennukset ovat voimassa olemassa asemakaavassa osoitettu asuinkäyttöön. Rakennusten nykyinen kunto on heikko. Kilpailuun osallistuvan tulee varautua hanketta valmistellessa ja hanketta toteutettaessa siihen, että rakennukset ovat täydellisen peruskorjaustasoisen kunnostuksen tarpeessa.

Kohteeseen voi hakea kaavamuutosta, jossa tarkastellaan tilojen käyttötarkoituksen muuttamista esimerkiksi osin liiketiloiksi. Kaupunkisuunnittelu ei voi sitoutua etukäteen kaavamuutoksen lopputulokseen, lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto. Kaupunkisuunnittelu on valmis käynnistämään tarvittaessa kaavatarkastelun, joka tehdään vuorovaikutuksessa tarjoajan kanssa.

Alue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä, joten rakennuksen suojeluun ja julkisivujen rakennustaiteelliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toisen kadunpuolen rakennuksen ullakkokerrokseen on asemakaavassa osoitettu vähäisessä määrin lisärakennusoikeutta.

Tavoitteena kaupunkiympäristöä rikastuttavaa toimintaa

Rakennukset myydään ideakilpailun perusteella. Kaupungin tavoitteena on löytää toteuttaja, jolla on edellytykset rakennusten kunnostamiseen ja käyttöönottoon.
Kilpailuehdotuksen eduksi luetaan, jos hankkeen myötä kortteliin muodostuu kaupunkiympäristöä rikastuttavaa, kaupunkilaisille avointa toimintaa. Kilpailuun osallistuvilta (myöh. “hankkeeseen ryhtyvä”) odotetaan kuvausta rakennusten uuden käytön toteuttamisesta, työn aikataulusta ja laajuudesta sekä tietoa hankkeeseen ryhtyvän omistuspohjasta ja yhtiömuodosta. Hankkeeseen voivat ryhtyä yhtiöiden lisäksi rekisteröity yhdistys sekä yksityishenkilöt.

Tontti vuokrataan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kunnostamista varten.

Kun talot ja kaupunkikorttelimiljöö on kokonaisuudessaan kunnostettu esitettyjen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, on rakennusten omistajalla mahdollisuus lunastaa tontti kaupungilta.

Hankkeeseen ryhtyvältä odotetaan taloudellista ja aikataulullista sitoutuneisuutta projektiin. Luovutuskilpailun yhtenä edellytyksenä on, että korttelimiljöö on valmis ja pääosin käyttöönotettu kesäkuun 2025 loppuun mennessä. Kaupunki toivoo, että kaupunkilaisille järjestetään erikseen sovittavalla tavalla tutustumistilaisuus hankkeen valmistuttua.

Kaupunkirakennelautakunta päättää voittajan

Korttelikokonaisuudesta jätetyt tarjoukset käsittelee ja arvioi Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja toimitilahallinnon edustajista koostuva työryhmä. Työryhmän käyttäminä asiantuntijoina toimivat lisäksi Kotkan kaupungin rakennusvalvonta ja Kymenlaakson museo. Lopullisen päätöksen voittajasta tekee kaupunkirakennelautakunta työryhmän esityksen ja arvioinnin perusteella.

Tarjoajilta pyydetään kuvaus hankkeen toteutuksesta osin määrämuotoisen lomakkeen avulla, osin vapaamuotoisen esittelymateriaalin perusteella. Tarjottava hinta on rakennusten hinta sisältäen sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpöliittymän. Tontin vuokran vakuutena käytetään rakennusten kiinnitystä. Rakennusten pohjahinta on 180 000 €, alle 180 000 €:n tarjoukset hylätään. Kauppahinnasta maksettavan varainsiirtoveron maksaa ostaja.

Rakennusten tarkemmat tiedot luovutetaan pakettina hankkeesta kiinnostuneen erillisestä pyynnöstä. Kilpailumateriaali on saatavilla 12.3.2021 asti sähköpostiosoitteesta toimitilahallinto@kotka.fi. Sähköpostin aiheeksi “Papinkatu 10 materiaalipaketti”

Kilpailun vaiheet:

  • Kilpailun käynnistäminen 12.2, tiedote ja perustiedot kohteesta
  • Materiaalipaketti pyydetään sähköpostilla toimitilahallinto@kotka.fi Kilpailumateriaalia jaetaan 12.3. asti. Sähköpostin aiheeksi “Papinkatu 10 materiaalipaketti”
  • Varsinaiseen kilpailuun osallistutaan jättämällä tarjous 15.4.2021 mennessä sähköpostilla toimitilahallinto@kotka.fi. Sähköpostin aiheeksi kirjataan “ideakilpailu”.
  • Kilpailuun osallistuville varataan mahdollisuus esittää kohteeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä ja muita huomioita, joihin Kotkan kaupunki vastaa kootusti. Kysymykset tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen toimitilahallinto@kotka.fi  16.3. mennessä ja kaupunki vastaa niihin kaikille kilpailuun osallistuville yhteisesti 19.3. mennessä. Kysymykset käsitellään anonyymisti eli kysyjän henkilöys ei paljastu muille kilpailuun osallistuville.
  • Kohteeseen tutustuminen: Kilpailuun osallistuvien tulee tutustua kohteeseen paikan päällä. Tutustumisajankohta 13.-15.3. Jokaisen kilpailuun osallistuvan tulee sopia oma tutustumisaika, varaus tulee tehdä 1.3. klo 13-16 tai 2.3. klo 13-16 numerosta 040 688 3589.