Uusi suomalainen essee -kirjoituskilpailu/säännöt

Uusi suomalainen essee- kirjoituskilpailu 2020-2021

Säännöt

Uusi suomalainen essee on valtakunnallinen, kaikille avoin esseiden kirjoituskilpailu. Esseiden tulee olla alkuperäisiä, aiemmin julkaisemattomia ja suomenkielisiä. Esseiksi määrittelemme lyhyet, pohdiskelevat yleistajuiset kirjoitelmat. Kilpailun esseiden teemana on ”raja”.

Kilpailun suojelija on Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, ja päätuomari teatteriohjaaja-kirjailija Juha Hurme. Kilpailun järjestäjät ovat Työväen sivistysliiton Kotkan seudun opintojärjestö ry, Kotkan kulttuuri ry, Kotkan opisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Kymen Sanomat ja Kirjoittajayhdistys Paltta ry.

Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi Oy ja Cosmopolis Oy.

Kilpailun pääpalkinto on 3 000 euroa. Päätuomari voi harkintansa mukaan jakaa myös muita palkintoja tai kunniamainintoja.

Palkittuja esseitä julkaistaan Kymen Sanomat -lehdessä.

Esseiden tulee olla A4-arkeille, vain yhdelle puolelle koneella kirjoitettuja. Esseen maksimisivumäärä on 6 liuskaa  /15 000 merkkiä. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat liuskat on numeroitava. Esseellä pitää olla nimi.

Essee on varustettava nimimerkillä. Sähköpostitse lähetetyn tekstin viitetiedostossa ei saa olla yhteystietoja. Yhteystiedot liitetään mukaan sähköpostin viestiosuuteen. Kirjeitse lähetetyissä teksteissä nimimerkin henkilötietojen (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero) pitää olla näkymättömissä mukaan liitetyssä kirjekuoressa, jonka päälle osallistuja kirjoittaa nimimerkkinsä, esseensä nimen ja liuskamäärän. Sama kirjoittaja voi osallistua kilpailuun vain yhdellä esseellä. Kilpailutöitä ei palauteta, joten niistä on syytä ottaa kopio omaa käyttöä varten.

Kilpailutekstit käsittelee ensin ennakkoraati, joka valitsee 10 varsinaista kilpailutekstiä. Voittajan valitsee päätuomari Juha Hurme.

Kilpailuaika on 1.11.2020-30.4.2021. Kaiken materiaalin tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Kilpailun tulos julkistetaan kotkalaisen kirjallisuuden päivänä 10.9.2021.

Toimitusosoite sähköpostitse: tslkotka@gmail.com

Postitusosoite: Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99 B, 48100 Kotka.

Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan tunnus Uusi suomalainen essee 2020-2021. Kirjekuoren päälle kirjoitetaan tunnus Uusi Suomalainen essee 2021-2021

Esseekilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

  • Vellamon ystävät ry:n puheenjohtaja Sirkka Kotola, sirkka.kotola@kymp.net
  • Kotkan kaupungin kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, tomi.purovaara@kotka.fi