Kaavoitus

Ajankohtaista

Nähtävillä kaupungintalon kaavoituksessa, 4. krs:

  • Kalliokoski, Kalervonkatu 10 asemakaavaehdotus (kaava nro 0519) 23.10.-29.11.2019
  • Suulisniemi, Reitsaaren asemakaavan kumoamisluonnos (kaava nro 0719) 30.10.-22.11.2019.
     

Kotkan keskustan historialliset kartat

Vanhoihin karttoihin perustuva tutkielma kaupungin kehittymisestä Ruotsinsalmen aikakaudesta tähän päivään.

Kotkan keskustan kaupunkirakenteen kehitys

 

Tutustu kaupunkipuistoon virtuaalisella karttasovelluksella

Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon voi nyt tutustua virtuaalisesti uuden karttasovelluksen avulla. Sovellus esittelee ja paikantaa kaupunkipuiston tutustumisen arvoisia luonto-, puisto-, kulttuuri- ym. kohteita kuvien kera.

Virtuaaliselle vierailulle kaupunkipuistoon pääset alla olevasta linkistä:

https://arcg.is/L1Sva

Yleistä kaavoituksesta

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueille.

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kuntien välisestä yleispiirteisestä maakuntakaavasuunnittelusta huolehtii Kotkan alueella Kymenlaakson liitto.

Kymenlaakson liiton internetsivusto

Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelu vastaa yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun tehtäviin kuuluvat myös erilaiset kaupunkikehittämishankkeet.

Ajankohtaiset kaavahankkeet esitellään kaavoituskatsauksessa. Katsaus tehdään kerran vuodessa ja se julkaistaan alkuvuodesta mm. kaupungin internetsivustolla.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019-2020

Asemakaavat

Yleiskaavat

 

 

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen
p. 0400 760 284

 

KAAVOITUS

Kaavoituksen Toimipiste
Kotkan kaupungintalo 4. kerros
Kustaankatu 2
48100 Kotka

Kaavatilausten palvelunumero 040 639 2565

Sähköposti: kaavoitus@kotka.fi
www.kotka.fi/kaavoitus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
p. 040 723 6112

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
p. 040 620 8620

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
p. 040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
p. 040 358 8831

Kaavoitusarkkitehti
Marja Pelo
p. 040 638 9054

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
p. 040 642 9010

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
p. 040 773 7752

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
p. 040 660 3227

Kaavoitusassistentti
Maijastiina Peurala
p. 040 620 2752

Paikkatietokäsittelijä
Tarja Viikari
p. 040 620 2284