Kaksikielinen eli englanti-suomi -opetus alkaa taas Kotkassa – haku käynnissä

Julkaistu 07.02.2023

Kotkansaaren koulussa, Haukkavuoren toimipisteessä alkaa jälleen ensi syksynä kaksikielinen (englanti-suomi) opetusryhmä, mikäli opetusryhmän minimikoko 18 täyttyy. Luokalle valitaan testitulosten perusteella enintään 22 oppilasta. Valittujen tulee saada valintatestistä vähintään 50 % pisteistä.

Opetusryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille, mutta oppilaaksi voi hakea myös muista kunnista. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta.

Oppilaiksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä, sekä riittävät valmiudet kahdella kielellä opiskeluun. Opiskelu kaksikielisellä luokalla ei vaadi englannin kielen osaamista. Englantia äidinkielenään puhuville järjestetään testi englannin kielellä.

Kaksikielisen opetuksen hakulomake palautetaan maanantaihin 14.2. mennessä sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi tai postitse osoitteeseen Kotkansaaren koulu, Haukkavuoren toimipiste, Opintie 2, 48100 Kotka.
Hakulomake on postitettu oppivelvollisuusilmoituksen mukana koulutulokkaille ja on saatavilla myös osoitteesta
https://www.kotka.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/painotettu-opetus/kaksikielinen-opetus/.

Kaksikieliseen opetukseen hakeville järjestetään suomenkieliset oppimisvalmiuksia mittaava testit Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipisteessä 16.2. klo 9. Erillistä kutsua ei lähetetä, vaan kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ovat tervetulleita testiin.

Mikäli oppilas on testipäivänä sairaana, järjestetään tarvittaessa yksi uusi testipäivä. Jos oppilas ei osallistu testiin testipäivänä, eikä ole ilmoittanut esteestä, katsotaan hakemus perutuksi.

Testissä arvioidaan kielellistä tietoisuutta, kuullun ymmärtämistä, käsitteiden hallintaa, muistia, hahmottamista ja suullisten ohjeiden mukaan toimimista. Kaksikielinen opetus vaatii lapselta erityistä panostusta koulunkäyntiin. Jos lapsella on oppisen, lukemisen tai kirjoittamisen haasteita, ei kaksikieliseen opetukseen hakemista suositella.

Kaksikielinen opetus toteutetaan suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena kaksikielisenä (englanti-suomi) opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntijako ja eri oppiaineiden opetus noudattavat pääsääntöisesti samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin kotkalaisilla perusopetuksen luokilla. Kaksikielisessä opetuksessa alkaa A2-kieli (toinen vieras kieli) 4. luokalla.

Lisätietoja antaa tarvittaessa rehtori Anu Tiilikainen, puhelimitse 0400 420 982 tai sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi.