Valtuusto aikaisti Karhulan koulukeskuksen rakentamista

Julkaistu 14.11.2022

Karhulan koulukeskus rakennetaan aikaisemmin kuin kaupunginhallitus esitti ehdotuksessaan vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025.
Kotkan kaupunginvaltuusto päätti 14.11. budjettikokouksessaan, että koulukeskus toteutetaan Karhulan keskustaan kokonaistaloudellisesti kestävällä tavalla vuokra- tai elinkaarimallilla siten, että suunnittelu alkaa jo vuoden 2024 aikana ja rakentaminen vuonna 2025.

Koulukeskuskompleksiin kuuluva liikuntahalli toteutetaan omana investointina. Liikuntahallin suunnittelu ja rakentamisen aloitus ajoittuu vuoteen 2027 ja sille tehdään investointivaraus 2 500 000 €. Liikuntahallin loppuosa ja valmistuminen toteutuvat vuonna 2028.
Koulukeskuksen tavoitehinta-arvio on yhteensä 28 420 000 euroa.

Valtuusto teki lisäyksen koulukeskuksen kalusteisiin siten, että niihin osoitetaan 780 000 euroa per vuosi vuosina 2026 ja 2027.

Uusi uimalakin aikaistuu?

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että vuoden 2023 aikana selvitetään mahdollisuus ja vaihtoehdot toteuttaa Katariinan uimahalli-investointi investointiohjelmaa aikaisemmin tai investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena. Päätös lisää kaupungin menoja miljoonalla eurolla vuonna 2027.

Valtuusto päätti lisäksi, että Kantasataman puistokohteet yksilöitynä hankkeina poistetaan investointisuunnitelmasta vuosilta 2024–2027 (yhteensä 530 000 €). Kantasataman puistokohteista tehdään tarkempi kokonaissuunnitelma vuoden 2023 aikana. Kokonaissuunnitelman mukaiset investointivaraukset suunnitelmavuosille 2024–2028 päätetään talousarvion 2024 yhteydessä. Tavoitehinta kokonaissuunnitelman mukaisille investoinneille on 350 000 euroa.

Lisäksi valtuusto päätti poistaa investointiohjelmasta Itärannan koirapuiston, mistä syntyy säästöä ensi vuonna 50 000 euroa.

Uuden kirjastoauton valtuusto päätti vaihtaa sähkökäyttöisestä dieselkäyttöiseksi, mikä tuo kaupungille 200 000 euron säästöt sekä vuonna 2023 että 2024.

Valtuusto päätti myös pienentää Katajaisten kentän uusimiseen tarkoitettua investointivarausta 500 000 eurolla vuonna 2025. Samalla valtuusto kuitenkin lisäsi 150 000 euron varauksen lähiliikuntarakentamiselle vuodelle 2024.

Valtuusto päätti myös lisätä talousarvioehdotukseen korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyöhön seuraavien kolmen vuoden ajaksi runsaat 51 000 euroa per vuosi.

Kaupunginvaltuusto päätti, että vuodelle 2023 palkataan peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen uimaopetuksen uimaoppimisvelan korjaamiseen toinen, määräaikainen uimaopettaja sovitusti terveyden ja hyvinvoinnin vastuualueelle. Kasvatuksen ja koulutuksen vastuualue määrittelee tarvittavan uimaopetuksen tuntimäärän per oppilas. Opetus voidaan toteuttaa myös yhdessä paikallisen uimaseuran kanssa. Päätös lisää kaupungin menoja 50 000 euroa.

Liikkuvassa nuorisotyössä päätettiin vakiinnuttaa Wauto-toiminta osaksi nuorisotoimea. Kustannus on kolmen seuraavan vuoden aikana 15 000 euroa per vuosi.

20 000 euron menolisäys syntyy siitä, että koulukuljetukset valmistavaan opetukseen korvataan yhdenvertaisesti perusopetuksen periaatteiden kanssa.

Valtuusto päätti myös, että Kotkassa laaditaan taloussuunnitelmakauden kestävä vakiintuneiden kulttuuritapahtumien kumppanuusmalli vapaan toimintakentän toimijoiden kanssa.

Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa 9,36 % ja vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti

  • Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,35 %
  • Vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 %
  • Muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,50 %

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Liitteenä kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen talousarvioesitys, josta siis vielä puuttuvat kaupunginvaltuuston tekemät muutokset.
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus

Lue myös ”Kotkan ensi vuoden talousarvio on reilu 6 miljoonaa euroa ylijäämäinen”