Positiivista pöhinää mopoilun ympärille! – nuorten omaa harrastamista tuetaan Kotkassa

Julkaistu 16.05.2022

Nuorten ja aikuisten asenteisiin vaikuttavan mopohankkeen seuraava vaihe alkaa Kotkassa toukokuun puolivälissä. Nuorisotoimen ja ”mopoagentin” avulla on tarkoitus lisätä vuorovaikutusta alueen nuorten ja aikuisten välillä.

Nuorten huolestuttava liikennekäyttäytyminen on valtakunnallinen ilmiö, johon monet kuntien nuorisopalvelut kaipaavat uusia työtapoja.

Kotkassa toteutetaan kuntalaisia osallistava mopohanke vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on luoda yhdessä mopoilevien nuorten kanssa suunnitelma ja toteutusmalli, joka edistää nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä sekä vähentää mopoilun aiheuttamaa kitkaa kuntalaisten välillä. Hanke alkoi huhtikuussa kotkalaisnuorille tehdyllä ennakkokyselyllä, johon saatiin yli 500 vastausta.

”Kyselyn perusteella 55 prosenttia kotkalaisnuorista kertoo, että oma mopo on viritetty. Tämä on tiedossa 80 prosentilla näiden nuorten vanhemmista. Tilanne on huolestuttava, varsinkin kun joka toinen mopoilevista nuorista kertoo, että mopoillessa on sattunut jokin onnettomuus”, kertoo nuorisotyöntekijä Jenni Rahkonen Kotkan nuorisotoimesta.

”Tällä hankkeella haluamme vaikuttaa sekä aikuisten että nuorten asenteisiin nostamalla mopoharrastus keskiöön ja luomalla positiivista pöhinää mopoilun ympärille!”.

Rahkonen on palkattu hankkeeseen niin sanotuksi mopoagentiksi, joka vuoden loppuun asti tekee 13–18-vuotiaiden nuorten kanssa osallistavia kokeiluja. Mopoagentti kohtaa ja kontaktoi säännöllisesti mopoilevia nuoria liikenteessä Walkers-auton kyydissä. Hankkeeseen on saatu tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustusta Traficomilta.

”Kotka haluaa olla rohkea uudistaja. Kokeilemme uutta ja tuomme arvostusta nuorten mopoiluharrastukselle”, kommentoi Kotkan nuorisotoimenjohtaja Pirjo Lamminaho.

Kotkan kaupungin nuorisotoimi ja Aseman Lapset ry ovat tehneet vuodesta 2019 alkaen tiivistä yhteistyötä Walkers-toiminnan ja liikkuvan nuorisotyön parissa. Mopoilevia nuoria kohdatessa on opittu, että mopoilijat nostattavat monissa aikuisissa negatiivisia tunteita ja mopojen äänet ärsyttävät naapurustoissa.

”Parhaillaan etsin kuumeisesti rinnalleni lisää vapaaehtoisia moottoriharrastajia ja tuunaajia, jotka ovat valmiita likaamaan kätensä mopojen rassauksessa ja samalla kohtamaan nuoria kanssani. Koulutamme vapaaehtoiset tehtävään kesäkuun aikana. Myös yritykset ja yhdistykset ovat tervetulleita mukaan tukemaan ja tekemään toimintaa kanssamme”, Rahkonen kannustaa. Toiminnasta innostuneet aikuiset voivat olla suoraan yhteydessä jenni.rahkonen@kotka.fi.

Omaehtoisen harrastamisen tukeminen nähdään tärkeänä nuorten kasvun ja kehityksen kannalta.

”Yli neljännes (27 %) kotkalaisnuorista sanoo mopoilun olevan oma harrastus ja meidän aikuisten tehtävä on tukea sitä. Se kehittää monenlaisia hyödyllisiä taitoja kuten taloudenhoitoa, tapahtumien organisointia ja yhteisöllisyyttä. Kotkasta saatujen kokemusten pohjalta tavoitteenamme on luoda malli, jota voidaan levittää jatkossa myös muille paikkakunnille”, kertoo Minna Lahtela, joka Aseman Lapset ry:ssä vastaa valtakunnallisesta Walkers-toiminnasta.

Motörisoitua nuorisotyötähankkeessa ovat mukana Kotkan nuorisotoimen lisäksi Aseman Lapset ry ja valtakunnallinen Walkers-toiminta, jonka keskiössä on turvallisten aikuisten tuominen mukaan nuorten arkeen.