Rohkeutta ruuhkaelämään

Julkaistu 30.11.2021 Kirjoittajalta Anna Vanhala

Mummo tai lapsi kipeänä, pystynköhän viemään lääkäriin? Asuntolainaneuvottelu tulossa, saankohan töistä vapaata? Puolisolla lomaa ensi kesänä vain muutama päivä, onnistunkohan pitämään omat lomapäiväni samaan aikaan? Lapset ovat pieniä vain kerran, voisinkohan tehdä lyhyempää työaikaa? Miten mahdutan arkeeni kaikkien velvollisuuksien keskelle vielä omasta hyvinvoinnista huolehtimista?

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset ovat läsnä useimmilla meistä ainakin jossakin vaiheessa työuraa. Kyse voi olla perinteisestä lapsiperheen arjesta, omaishoivatilanteesta tai muista yksityiselämän haasteista. Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen on hyvä kiinnittää huomiota niin esihenkilöiden kuin muun työyhteisön taholta. Joustavuus lisää sitoutumista. Kun tulee työpaikallakin huomioiduksi kokonaisena ihmisenä kokonaisen elämänsä kanssa, on mielellään lojaali myös työnantajaa kohtaan.

Työajan joustot ovat keskeisimpiä työn ja muun elämän yhteen sovittamisen keinoja, joita työnantajalla on käytössään. Kotkan kaupungilla on lisäksi viime vuosina huomioitu muun elämän vaateita muillakin tavoin. Meillä on muun muassa järjestetty etäyhteyden välityksellä kotona toteutettavia harrastusryhmiä (mm. lavis, pilates, mindfulness, jooga). Näihin on ollut mahdollista osallistua helpommin vaikkapa lastenhoidon lomassa. Lisäksi on toteutettu perheitä huomioivaa vapaa-ajan toimintaa (perhepäivä sekä teatteri-iltoja).

Kotkan kaupungin henkilöstöstä noin 80 prosenttia* on sitä mieltä, että työaika joustaa hyvin tai ainakin jonkin verran muun elämän tarpeissa. Myös esimerkiksi mahdollisiin perhevapaisiin on suhtauduttu pääsääntöisesti myönteisesti, sekä työyhteisön että esihenkilön taholta. Työympäristön asenteet ovatkin merkittävä osa perheystävällistä kulttuuria.

Miten työn ja muun elämän yhteen sovittamisen kysymyksiä voisi peilata Kotkan kaupungin arvoihin?

Reiluutta tarvitaan työpaikoilla ainakin siihen, että samassa (elämän)tilanteessa oleville on tarjolla samanlaiset mahdollisuudet joustoihin.

Rohkeutta saatetaan tarvita oman elämäntilanteen esiin tuomiseen työpaikalla. Toisinaan sitä tarvitaan myös töiden priorisoimiseen (kun vaikkapa lapsen sairauden vuoksi jää useampi työtehtävä rästiin) ja mahdollisesti epätäydelliseltä tuntuvan lopputuloksen hyväksymiseen.

Jonkinlaista rakkautta voinee kokea omaa työtä kohtaan. Erittäin mielellään sitä saisi tietysti kokea muun elämän suhteen. Rakkaus työn ja muun elämän tasapainoa kohtaan vie toivottavasti kohti itselle sopivaa arjen kuviota.

 

Kotkan kaupungilla on käynnissä Kevan rahoittama hanke Rohkeutta ruuhkaelämään.

*) Kotkan kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2021, n=487