Kymenlaakson junapilotti maakunnan paras ympäristöteko vuonna 2020

Julkaistu 15.01.2021

Kymenlaakson vuoden 2020 parhaaksi ympäristöteoksi on valittu Kymenlaakson junapilotti. Junapilotin myötä on lisätty ja parannettu merkittävästi Kotka-Kouvola -junavuorojen asiakaslähtöisyyttä, otettu käyttöön Kymenlaakson joukkoliikenteen yhteislippu, jolla voi matkustaa kaupunkien paikallisliikenteissä sekä lähijunilla, ja nostettu esiin kaupunkipyöriä osana kestäviä matkaketjuja.

Junapilotti on erinomainen esimerkki yhteistyön voimasta ja konkreettisesta työstä, jolla lisätään joukkoliikenteen matkustajamääriä, sujuvoitetaan asukkaiden matkaketjuja ja vähennetään liikenteen päästöjä.

Junapilotti tuotti tuloksia selvästi kasvaneina joukkoliikenteen matkustajamäärinä ennen koronapandemian aiheuttamia rajoituksia.
Junapilottiyhteistyössä ovat mukana Kouvolan ja Kotkan kaupungit, Kymenlaakson liitto, VR, Väylävirasto, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy: (Waltti) sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Kunniamaininta Otsolaan

Kunniamaininnat myönnettiin Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen sekä Kotkan kaupungin Otsonkallion päiväkodin ja Otsolan koulun esiopetuksen pitkäjänteiselle, kattavalle sekä lapsia ja nuoria osallistavalle ympäristökasvatustyölle.

Tunnustukset jaetaan perjantaina 15.1. järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa, jossa on paikalla mm. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tunnustukset jakaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Ehdotuksia maakunnan parhaista ympäristöteoista saatiin 20 kaikkien kuntien alueelta. Ehdotukset liittyivät kiertotalouteen, kierrätykseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, uusiutuvaan energiaan, luontomatkailuun ja virkistykseen, ympäristökasvatukseen, luonnon monimuotoisuuteen, liikenteeseen ja Itämereen.

Saapuneista ehdotuksista käy selvästi ilmi, miten monipuolista ja aktiivista työtä Kymenlaaksossa tehdään ympäristön, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Kaikki annetut ehdotukset ovat nähtävissä Kymenlaakson liiton internetsivuilla.

Kymenlaakson paras ympäristöteko -tunnustuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi maakunnassa tehtävää, monipuolista ympäristötyötä.
Tunnustukset myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja voittaja valitaan jatkossa vuosittain. Voittajan ja kunniamaininnat valitsi Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, jossa on kuntien, alueellisten ja valtion viranomaisten, järjestöjen, kehittämisyhtiöiden ja maakuntahallituksen edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Merikotka ry:n toiminnanjohtaja Anna Kiiski.