Sataman tammikuu odotettua parempi

Julkaistu 11.02.2020

Lähtökohdat vuoden alulle eivät olleet HaminaKotka -satamayhtiön kannalta kovin otolliset. Työmarkkinataistelut alkoivat vaikuttaa tammikuun toisella puoliskolla ja satamista nimenomaan HaminaKotkaa metsäteollisuuden ylivoimaisesti suurimpana satamana ne kurittavat eniten.

Noin 45 prosenttia HaminaKotka sataman liikenteestä on metsäteollisuussidonnaista. Lisäksi vertailukohtana ovat viime vuonna päättyneen Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen vilkkaimmat kuukaudet ja suuret liikennevolyymit. Näistäkin asioista huolimatta HaminaKotka Satama Oy:n tammikuun liikenne putosi odotettua vähemmän eli 9,4 prosenttia.

Vienti laski 5,8 prosenttia. Eniten vähenivät puutavara (-12,2 %), paperi (-9,3 %), kappaletavara (-78,0 %) ja luokka muu tavara (-12,0 %). Kasvua viennissä kertyi kuivabulkissa (+29,5 %), nestebulkissa (+17,2 %) ja sellussa (+14,4 %).

Tuontikuljetukset supistuivat 21,0 prosenttia. Laskussa olivat kuivabulk (-51,9 %), nestebulk (-5,0 %), raakapuu (-6,4 %), kappaletavara (-30,0 %) sekä muu tavara (-27,4 %).
Transitoliikenne paikkasi työmarkkinatilanteen aiheuttamaa miinusta. Kauttakulkuliikenne kasvoi 16,0 prosenttia.

Kotimaanliikenne väheni 87,8 prosenttia. Kontteja käsiteltiin 4,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Laivoja tammikuussa kävi 217 (-10,3 %).

“Tätä kirjoitettaessa vasta paperiteollisuuden työmarkkinakiistaan on saatu ratkaisu. Sen sijaan mekaanisen metsäteollisuuden kiista on yhä menossa ja ratkaisun synnyttyäkin kestää vielä noin viikon ennen kuin kuljetukset ovat täysillä käynnissä. Näin odotusarvo helmikuulle on varsin pessimistinen”, toteaa satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Liikennetilasto tammikuu 2020