Tiutisen kyläkouluun haetaan omistajaa – kyläyhteisö on ideoinut kumppaniensa kanssa uusia käyttömuotoja

Julkaistu 20.02.2023

Tiutisen saaren kyläyhteisö on ideoinut Tiutisen koululle toimintaa toiveenaan löytää koululle uusi käyttötarkoitus. Tiutisen kouluun kuuluu kaksi rakennusta, joissa koulutoiminta lakkasi vuonna 2016. Vanhat koulurakennukset ovat Kotkan kaupungin omistuksessa ja nyt kaupunki etsii rakennuksille uutta omistajaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Älykkäät kulttuurikylät -hankkeessa kyläyhteisölle järjestettiin kehittämistyöpajoja, ns. Tulevaisuustalkoita, joissa koulun uutta tulevaisuutta ideoitiin ja suunniteltiin. Tiutislaisten lisäksi työpajoissa on ollut mukana Xamkin, Leader Sepran, Kymenlaaksonkylät ry:n, Cursorin ja Kotkan kaupungin edustajia. Älykkäitä kulttuurikyliä rahoittaa Maaseuturahasto.

Työn tuloksena on syntynyt esiselvitys konsepteista, joihin on koottu uudet ideat ja käyttötavat jotka visualisoivat, millainen koulun uusi tulevaisuus voisi olla.

”Kävimme työpajoissa läpi mahdollisia toimijoita rakennuksille ja esille tuli mm. tilojen vuokraaminen pienyrittäjille – puhuimme mm. käsityö-, valokuvaus- ja kosmetologiyrittäjistä. Lisäksi mietimme jo aikaisemminkin vuokralla olleiden asuntojen kunnostusta ja uudelleen vuokrausta. Esillä oli myös ideoita majoitus-, leiri-, kahvila- ja leipomotoiminnasta”, Tiutisen kylätoimikunnan puheenjohtaja Jari Elo kertoo.

Selvityksessä syntyneen ensimmäisen konseptin, ”Tiutisen kulttuuritalo” mukaan entinen kyläkoulu olisi tulevaisuudessa hyvinvointia tuottava elämys- ja kulttuuritalo sekä kylätoiminnan sydän.

Koululla toimii vetovoimainen kulttuuripersoona, joka aktivoi asukkaita ja vieraita. Koulu on myös tunnettu tapahtumapaikka. Koulurakennukset ovat asuin-, majoitus ja matkailukäytössä.

Luokkahuoneet ovat taiteilijoiden ja yhdistysten, yritysten ja etätyöntekijöiden käytössä. Kulttuuritalo tekee tiivistä yhteistyötä kylätoimikunnan ja asukkaiden ja paikallisten yrittäjien kanssa.

Selvityksen mukaan konseptia tukevat Tiutisen vahvuudet, joita ovat idyllisyys, merimaisemat, kyläläisten aktiivisuus ja yhteisöllisyys, rikas kulttuuriperintö ja historia tuotteistettavaksi ja tapahtumien pohjalle.

Toisessa konseptissa ”Kansainvälinen saari” ideoidaan, että Tiutinen olisi tulevaisuudessa elämyksellinen ja kansainvälisesti tunnettu matkailukohde sekä yhteisöllisen saaren ja läheisen Sunilan Aalto-arkkitehtuurin yhteinen matkailutuote, jossa sisältöinä olisivat opastetut kävelyt ja veneristeilyt saaristoon.

Tätä ajattelumallia tukevat selvityksen mukaan saaren vahvuuksista ympäristö, idyllisyys, historia ja merimaisemat, jotka vetoavat matkailijoihin sekä mm. meriyhteydet Kotkasta maailmalle ja Ruotsinsalmen merilinnoitukseen kuuluvat redutit, Ruotsinsalmen taistelun aikaiset hylyt ja saaren teollinen menneisyys.

Kolmannessa konseptissa ”Lasten saari” Tiutinen olisi lasten ja nuorten saari ja harrastetilojen ja leirien keskus, joka kokoaa saman katon alle kohderyhmälle suunnattuja palveluja ja toimintoja.

Tätä konseptia Tiutisessa tukevat ainakin se, että kyläkoulu yhdisti aikanaan saaren asukkaita ja saaresta löytyvät mm. lähiliikuntapaikka, uimaranta, grillipaikka, frisbeegolf, trampoliini ja keinut.

Konseptia tukevat myös rauhallinen ympäristö, saaren urheiluseuraperinne, harrastusmahdollisuudet ja kerhotoiminta. Koulurakennukset tarjoavat loistavat puitteet majoittumiseen, yhteisruokailuun sekä monenlaiseen liikuntaan.

Tiutisen kyläyhteisö on myös valmis keskustelemaan ja arvioimaan uuden toimijan esittämän konseptin tai yhdistelmän edellä esitetyistä vaihtoehdoista siten, että se kunnioittaa asukkaiden arvoja ja saaren idylliä sekä historiaa.

Tiutisen koulun tulevaisuus -esiselvitys 2023_Xamk