Katujen puhdistamista hiekasta ei voida nopeuttaa

Julkaistu 11.04.2022

Kotkan kaupungilla ei ole resursseja nopeuttaa liukkaudentorjunnassa käytetyn hiekan poistoa kaduilta.

Kymi-Karhulan Hengitysyhdistys on lähestynyt kaupunginhallitusta aloitteella katupölyyn liittyen ja esittänyt toivomuksen, että kaupunki ryhtyisi hiekoitushiekan puhdistamiseen mahdollisimman pian ja että siihen käytettäisiin mahdollisimman vähän aikaa. Lisäksi toivotaan puhdistettavan hiekan kastelua ennen puhdistamista.

Kaupungin tekniset palvelut kertoo vastauksessaan, että yhdistyksen toive kahdessa viikossa tapahtuvasta puhdistuksesta edellyttäisi vähintään resurssien kaksinkertaistamista, mikä ei ole mahdollista. Kaupunginhallitus merkitsi vastauksen tiedoksi.

Vastauksessa todetaan, että katupöly on ymmärrettävä huoli ja toive sen vähentämiseksi monin tavoin perusteltua. Hiekan poistoihin päästään vasta kun lumet ovat sulaneet, viimeistään liukkaudentorjunnan ja pakkaskauden päättyessä.

Työaika on minimissään neljä viikkoa, kun kaikki kadut ja väylät käydään läpi. Tälle vuodelle arvio on kuusi viikkoa, koska hiekan määrä vaikuttaa poistoaikaan. Edellisvuoteen verrattuna hiekan määrä on merkittävästi suurempi.

Puhdistusaikaa lisäävät myös yö-, lisä- ja ylityökiellot. Hiekanpoistoon ryhdytään heti, kun säätila sen sallii talvikauden päätyttyä. Liian aikaisin aloitettu hiekanpoisto lisää kustannuksia, koska todennäköisesti katuja joudutaan hiekoittamaan takatalven tai liukkauden takia uudelleen.

Kadun pinnat kastellaan pölyn estämiseksi ja kastelu suoritetaan laimealla suolaliuoksella, joka pitää hienojakoisen pölyn kiinni paremmin väylän pinnassa ja ei heti kuivu samalla tavalla tuulisella tai aurinkoisella säällä kuin pelkkä vesi.

Keskimääräinen kustannus hiekanpoistosta kokonaisuutena on keskimäärin 300 000 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat