Koulujen talviloma alkaa – kaupunginjohtajalta kirje kouluille ja varhaiskasvatukseen

Julkaistu 25.02.2022

Talvilomaviikko on alkamassa Kotkan kouluissa ajoittuen ensi viikkoon 28.2.–4.3. Lapsilla ja nuorilla on nyt paljon kysymyksiä ja osin pelkoakin siitä mitä tapahtuu. Kaupunginjohtaja Esa Sirviö on lähettänyt alla olevan kirjeen koululaisille ja opiskelijoille rehtoreiden kautta toiveena rauhoittaa tilannetta. Myös varhaiskasvatusta on muistettu heille suunnatulla kirjeellä.

Rakkaat kotkalaiset koululaiset, oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat sekä opettajat

Olemme saaneet kuulla ja huomata, että maailmassa ja erityisesti Euroopassa on nyt sellaisia tapahtumia, joihin emme ole tottuneet. Jokainen tiedotusväline ja media kertovat meille, että Euroopassa on Ukrainan ja Venäjän välillä sotatilanne. Uutiset ovat todella murheellisia sekä ikäviä ja osa meistä varmaan pohtii, mitä tämä tarkoittaa meille. Pohdinta sekä tietojen sisäistäminen ei ole aina helppoa ja mieleemme nousee monenlaisia ajatuksia sekä kysymyksiä.

Kotkan kaupungin ja koko kaupunkikonsernin puolesta haluan lähettää Teille terveiset juuri ennen talvilomaanne rauhoittavin mielin. Kuten Suomen Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on useassa mediassa todennut, meidän kotimaamme Suomi, ei ole näiden tapahtumien osapuoli sotilaallisesti eikä Suomeen kohdistu sellaista uhkaa. Suomi tekee näiden tapahtumien keskellä tiivistä yhteistyötä muun muassa muiden EU-maiden kanssa ja yhteistyömme keskittyy tällä hetkellä erityisesti taloudellisiin kokonaisuuksiin. Itse sotaan ja sotimiseen emme osallistu.

Kotkan kaupunki ja kaupunkikonserni seuraa aktiivisesti tilannetta sinällään tyynellä mielellä. Kaupunkina emme luonnollisesti ole osallisina mainituissa ikävissä tapahtumissa, vaikkakin voimme niitä omalta osaltamme pahoitella ja tuomita. Lisäksi kaupunkina tietysti myös seuraamme kokonaistilannetta erityisen tarkkaavaisena, vaikka kriisi ei meitä kosketakaan muutoin kuin mahdollisesti talouden kautta pitemmällä aikajanalla.

Kaupunginjohtajana haluan omalta osaltani luoda uskoa Teille kaikille siihen, että kau­punkiyhteisönä pärjäämme yhdessä myös näiden tapahtumien ympärillä. Luotan siihen, että osaatte jäädä ansaitulle talvilomallenne iloisin ja reippain mielin. Lomanne jälkeen voitte palata takaisin entiseen tapaan tuttuun ja turvalliseen kouluympäristöön lomasta virkistäytyneinä. Näin täällä kotikaupungissamme voimme jatkaa täysin normaalia elämää maailman myllerryksestä huolimatta.

Teitä nuorempia rohkaisen puhumaan näistä asioista vanhempienne tai muiden aikuisten kanssa, mikäli Euroopassa olevassa kriisissä joku asia askarruttaa. Älkää jääkö yksin pohtimaan tai muutoin aprikoimaan, vaan me aikuiset olemme velvollisia keskustelemaan kanssanne asiasta kuin asiasta mukaan lukien nykyinen maailman tilanne. Kaupungissamme asuu ihmisiä ja perheitä, joiden taustat voivat olla alueilta, jotka ovat kriisin kohteena. On huomattava, että he eivät ole osallisia eikä syyllisiä maailman tapahtumiin. Voimme yhdessä pitää huolta siitä, että emme puolin emmekä toisin lähde kiusaamisen tai arvostelun polulle, vaan jatkamme täysin normaalia arkea ja kunnioitamme toisiamme.

Tänä talvena meillä on ollut runsaasti lunta ja mikäli vietätte talvilomanne Suomessa, niin lumiset harrastukset varmasti onnistuvat. Nyt voimme kaikki nauttia valkeista maisemista, myös me, jotka emme ole lomalla ja se on iloinen asia. Pitäkäämme toisistamme huolta Kotkan kaupungin arvojen mukaan reilusti, rohkeasti ja rakkaasti. Näin onnistumme yhdessä eikä meidän tarvitse liiaksi huolehtia siitä, mitä muualla tapahtuu. Yhdessä, yhteistyöllä ja kaveria auttaen sekä toisiamme kunnioittaen pärjäämme tänään ja tulevaisuudessa.

Esa Sirviö
kaupunginjohtaja

Rakkaat kotkalaiset varhaiskasvatuksen lapset ja vanhemmat sekä kasvattajat

Olemme saaneet kuulla ja huomata, että maailmassa ja erityisesti Euroopassa on nyt sellaisia tapahtumia, joihin emme ole tottuneet. Jokainen tiedotusväline ja media kertovat meille, että Euroopassa on Ukrainan ja Venäjän välillä sotatilanne. Uutiset ovat todella murheellisia sekä ikäviä ja osa meistä varmaan pohtii, mitä tämä tarkoittaa meille. Pohdinta sekä tietojen sisäistäminen ei ole aina helppoa ja mieleemme nousee monenlaisia ajatuksia sekä kysymyksiä.

Kotkan kaupungin ja koko kaupunkikonsernin puolesta haluan lähettää Teille terveiset juuri ennen mahdollista talvilomaanne rauhoittavin mielin. Kuten Suomen Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on useassa mediassa todennut, meidän kotimaamme Suomi, ei ole näiden tapahtumien osapuoli sotilaallisesti eikä Suomeen kohdistu sellaista uhkaa. Suomi tekee näiden tapahtumien keskellä tiivistä yhteistyötä muun muassa muiden EU-maiden kanssa ja yhteistyömme keskittyy tällä hetkellä erityisesti taloudellisiin kokonaisuuksiin. Itse sotaan ja sotimiseen emme osallistu.

Kotkan kaupunki ja kaupunkikonserni seuraa aktiivisesti tilannetta sinällään tyynellä mielellä. Kaupunkina emme luonnollisesti ole osallisina mainituissa ikävissä tapahtumissa, vaikkakin voimme niitä omalta osaltamme pahoitella ja tuomita. Lisäksi kaupunkina tietysti myös seuraamme kokonaistilannetta erityisen tarkkaavaisena, vaikka kriisi ei meitä kosketakaan muutoin kuin mahdollisesti talouden kautta pitemmällä aikajanalla.

Kaupunginjohtajana haluan omalta osaltani luoda uskoa Teille kaikille siihen, että kau­punkiyhteisönä pärjäämme yhdessä myös näiden tapahtumien ympärillä. Luotan siihen, että Te, jotka jäätte ansaitulle talvilomallenne, voitte tehdä sen iloisin ja reippain mielin. Lomanne jälkeen voitte palata takaisin entiseen tapaan tuttuun ja turvalliseen kasvatusympäristöön lomasta virkistäytyneinä. Teillä, joilla ei ole lomaa arki jatkuu tavanomaisena. Näin täällä kotikaupungissamme voimme jatkaa täysin normaalia elämää maailman myllerryksestä huolimatta.

Aikuisia rohkaisen vastaamaan lasten kysymyksiin lapsen ikään sopivalla tavalla ja rauhoittaen mikäli lapset kuulevat Euroopassa olevasta kriisistä ja joku siinä askarruttaa. Ei jätetä lasta yksin pohtimaan tai muutoin aprikoimaan, vaan me aikuiset olemme velvollisia vastaamaan kysymyksiin ja keskustelemaan lasten kanssa myös tästä nykyisestä maailman tilanteesta. Kaupungissamme asuu ihmisiä ja perheitä, joiden taustat voivat olla alueilta, jotka ovat kriisin kohteena. On huomattava, että he eivät ole osallisia eikä syyllisiä maailman tapahtumiin. Voimme yhdessä pitää huolta siitä, että emme puolin emmekä toisin lähde kiusaamisen tai arvostelun polulle, vaan jatkamme täysin normaalia arkea ja kunnioitamme toisiamme.

Tänä talvena meillä on ollut runsaasti lunta ja nyt jos koskaan lumiset harrastukset varmasti onnistuvat. Nyt voimme kaikki nauttia valkeista maisemista ja se on iloinen asia. Pitäkäämme toisistamme huolta Kotkan kaupungin arvojen mukaan reilusti, rohkeasti ja rakkaasti. Näin onnis­tumme yhdessä eikä meidän tarvitse liiaksi huolehtia siitä, mitä muualla tapahtuu. Yhdessä, yh-teistyöllä ja kaveria auttaen sekä toisiamme kunnioittaen pärjäämme tänään ja tulevaisuudessa.

Esa Sirviö
kaupunginjohtaja