Turvapuistohanke etenee Kotkassa

Julkaistu 10.01.2022

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että se tekisi perustamispäätöksen Kantasatamaan sijoittuvasta Kaakkois-Suomen Turvapuistosta.
Turvapuiston perustamisesta on jo aiemmin, vuoden 2021 toukokuussa tehty kaupunginvaltuustossa periaatepäätös.

Kaakkois-Suomen Turvapuistoa on valmisteltu Kotkassa vuodesta 2019 lähtien. Mukana ovat olleet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Steveco Oy, HaminaKotka Satama Oy ja Kotkan kaupungin tekniset palvelut.
Hankkeen kohderyhmänä ovat satamassa työskentelevät yritykset, viranomaiset, työvoima, Kotkan kaupunki, Ekamin ja ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Kotkassa hanke on kulkenut työnimellä ”Satamalogistiikan turvapuisto”, joka liittyy siihen, että Suomessa on rakennusalalla kaksi turvapuistoa, Espoossa ja Oulussa. Vain keväästä syksyyn aukiolevien puistojen kävijämäärät ovat tuhansissa. Rakennusala pyrkii parantamaan työturvallisuutta rastikoulutukseen perustuvilla puistoillaan.
Rakennusalan jälkeen eniten tapaturmia sattuu satama- ja logistiikka-alalla. Rakennusalan turvapuistoista poiketen, satamalogistiikan turvapuistolla tähdätään ympärivuotisuuteen ja tuomaan uutta elämyksellisyyttä Puistojen pääkaupunkiin.

Lisäksi Seveso III -direktiivi velvoittaa suurteollisuutta kehittämään turvallisuuttaan. Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtamana satamissa on ollut Seveso-harjoituksia vuosina 2013, 2016 ja 2021.
Harjoituksissa sovitetaan yhteen eri organisaatioiden valmius-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia. Erilaiset turvallisuustavoitteet onkin nähtävä organisaatiorajat ylittävänä ja kilpailukykyä ylläpitävänä kokonaisuutena.

Hankkeessa on tarkoitus luoda satama- ja logistiikkaekosysteemin tueksi todellisen ja virtuaalisen maailman yhdistävä turvapuisto. Paikkana on tapahtumakeskuksen vieressä sijaitseva kaupungin omistama Kantasataman I-4 -kuuri.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat