Sunilan vanha kuntorata kunnostetaan ulkoilijoiden käyttöön

Julkaistu 10.01.2022

Yli 20 vuotta sitten käytössä ollut kuntorata saa uuden elämän Sunilassa. Stora Enso tekee metsänhoidollisia toimenpiteitä metsäalueellaan talven aikana ja samalla alueella ollut vanha kuntorata raivataan esiin.

Sunilassa viime lokakuussa järjestetyssä asukasillassa nostettiin esille kehittämisen arvoisia ideoita, joista yksi oli kuntoradan raivaus. Stora Enso oli samanaikaisesti suunnitellut alueen metsänhoitotöitä, joten yhteydenotto kaupungin puolelta Stora Enson suuntaan osui erinomaiseen aikaan.

Vanha kuntorata sijaitsee Sunilan urheilukentän ja tehdasalueen välissä ja ulottuu lähelle Sunilan Pirttiä, jota ylläpitää urheiluseura Sunilan Sisu ry. Reitti on kulkenut aikanaan Sunilan Pirtin kautta ja tämä osuus halutaan ottaa uudestaan mukaan kokonaisreittiin. Kunnostetulle kävelyreitille tulee pituutta noin kaksi kilometriä. Stora Enson Sunilan tehdas on luvannut toimittaa purua ja kuorta kävelyreitin pintamateriaaliksi.

”Asiat reitin avaamisen suhteen etenivät niin nopeasti, että vuoden 2022 budjetti oli ehditty kaupungin päässä jo lyödä lukkoon. Nyt kaupunki selvittää kävelyreitin muokkaamisen rahoitusta vielä tälle vuodelle. Sen järjestyessä työ toteutetaan jo kesällä 2022. Vaihtoehtoisesti asia menee vuoden 2023 budjettikäsittelyyn. Kävelyreitin muokkaus tarkoittaa, että reitiltä poistetaan koneella kannot ja isot kivet ja pinta tasataan täyttömaalla”, kertoo Kotkan kaupungin maisemasuunnittelija Mari Nenonen.

Lehmuksille enemmän kasvutilaa

Kunnostustöiden ohessa Sunilantien länsipuolen lehmuksille annetaan metsän puolelta enemmän kasvutilaa. Varjostavia ja liian lähellä olevia puita kaadetaan, jotta lehmukset saadaan nostettua esiin. Urheilukentän yhteydessä oleva Alvarinpuiston leikkipaikka tullaan myös uudistamaan tämän vuoden aikana. Suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja asukasaktiiveilta on saatu suunnitteluun jo hyviä ideoita.

”Toiveita otetaan mielellään vastaan. Voisi olla myös mahdollista sijoittaa urheilukentän puolelle aluetta ulkoliikuntavälineitä. Tämän vuoden budjetti käsittää pelkän leikkipaikan uusimisen, joten ulkoliikuntavälineille pitäisi varata erikseen budjettia tuleville vuosille”, Mari Nenonen toteaa. ”Kokonaisuudessaan uskon, että tällä on alueen kokonaisimagoon positiivinen vaikutus. Pidän todella hienona asiana, että nyt asiaan löydettiin yhteinen linja Stora Enson kanssa”, hän jatkaa.

Metsänhoitotyöt tehdään alkuvuonna

 Alueelle on haettu maisematyölupa ja kohde on katselmoitu yhdessä Stora Enson ja kaupungin kanssa ennen töiden aloittamista. Kuntopolun ja sitä ympäröivän metsän raivaus alkaa tammikuussa 2022. Suunnitelman mukaan koneellinen harvennus tehdään helmikuun aikana, kun maa on jäässä.

”Vanhan kuntoradan alueelta poistetaan puustoa noin 5-6 metrin leveydeltä. Metsän käsittelyssä huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Metsään jätetään lahopuuta ja sinne tehdään tekopökkelöitä esimerkiksi kolopesijöille”, kertoo metsäasiantuntija Teo Ylätalo Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

”Aluskasvillisuutta raivataan harkiten ja näkymiä avaten. Tällöin reitin varrella aukeaa esimerkiksi upea kelottuneiden mäntyjen ryhmä sammaloituneen kallion päällä”, kertoo Mari Nenonen.

Metsätöiden aikana alueella liikkumista tulee välttää, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Alueen isoimmat polut merkitään metsänraivaustyöstä kertovin varoituskyltein ennen töiden aloittamista.