Kotkan varhaiskasvatukselle palkinto kielimentoritoiminnasta

Julkaistu 07.12.2021

Kotkan kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus on palkittu Helsingissä järjestetyssä Kuntatyö2030 -gaalassa, jossa on juhlistettu kuntatyön kehittämistä.

Finlandia-talolla järjestetyssä tilaisuudessa myönnettiin kymmenille kuntatyöpaikoille yhteensä 58 palkintoa tuloksellisesta kehittämistyöstä.

Kielimentoritoimintaa toteutettiin Kotkan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Katariinan päiväkodissa, Hovinpuiston päiväkodissa, Aittakorven esiopetuksessa, Haukkavuoren esiopetuksessa, Ruonalan esiopetuksessa ja Rauhalan esiopetuksessa.

”Varhaiskasvatuksessa ideoitiin lastenhoitajan kielimentoritehtävä. Mukaan otettiin Ekamin lähihoitajakoulutus. Rekrytointi kohdennettiin Ekamin opiskelijoille tai sieltä juuri valmistuville. Puolen vuoden työsuhde solmittiin kuuden kielimentorin kanssa”, kertoo toiminnasta kaupungilla vastannut varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija Pia Eskola.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja -kielimentoritehtävässä mentori oli mm. varmistamassa perheen ymmärtämistä esim. poikkeusolojen ohjeiden tai päivittäisten kuulumisten kohdalla ja vahvisti lapsen oppimisen suomen kielessä.

Työjakso tarjosi mentoreille ikkunan varhaiskasvatuksen työelämään ja toisaalta näyttämön osoittaa osaamistaan sekä ammattitaitoaan.

”Varhaiskasvatuksessa huomattiin, että vähintään kahden kielen ja kulttuurin omaavat työntekijät rikastuttavat työyhteisöjen toimintakulttuuria. Perheiden kohtaamien erilaisten elämäntilanteiden läpikäyminen omalla äidinkielellä lisäsi luottamusta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö koki saaneensa vahvistusta perheille suuntaamaansa tukeen”, Pia Eskola kertoo.

Eskola on mielissään myös Ekamin panoksesta projektissa.

”Ekamilla ja erityisesti lehtori Milko Niemellä on ollut iso osa kehittämistyön onnistumisessa. Suurin osa kielimentoreista suoritti tutkinnon loppuosan työelämäpainotteisesti ollen työssä 30 tuntia viikossa ja opinnoissa 10 tuntia. Toiminta on saanut jatkoa myös nyt syksyllä jatkuen keväälle 2022. Lisäksi viime keväänä valmistuneita ja kielimentoritehtävässä toimineita on työllistynyt kaupungille”.