Ilmanlaatu heikkeni marraskuun alkupuolella hetkeksi

Julkaistu 03.12.2021

Kotkansaaren ilmanlaadussa erottautui ja ilmanlaatua heikensi erityisesti marraskuun alkupuolella esiintyneet hieman tavallista voimakkaampi pienhiukkasten kaukokulkeuma ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien kohoaminen. Ilmanlaatu heikkeni näinä aikoina välttäväksi 9 tunnin ja huonoksi 2 tunnin ajaksi.

Ruukinkadun mittausasemalla oli marraskuussa useita pitkiä sähkökatkoja. Niiden vuoksi kaikkien mitattujen ilmansaasteiden mittaustulosten ajallinen kattavuus jäi alle 75 %:iin, mikä on mittaustulosten ohjearvovertailuun vaadittava määrä tuloksia.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1–28 μg/m3, kun vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3. PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 10 μg/m3 kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 μg/m3. WHO:n syyskuussa julkaisema uusi, tiukennettu vuosiohjearvo on 15 μg/m3 ja vuorokausiohjearvo 45 μg/m3.

Pienhiukkasten (PM2.5) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 2–16 μg/m3. Korkeimmillaan pitoisuudet olivat kuukauden vaihteessa ja kuukauden alkupäivinä kun Suomeen levisi etelän suunnalta hieman tavanomaista enemmän pienhiukkasia. WHO:n uusi, tiukennettu PM2.5:n vuorokausiohjearvo on 15 μg/m3*, mikä ylittyi 1.11.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 0,3–4,5 μgS/m3, kun voimassa oleva vuorokausiohjearvo on 10 μgS/m3. Hajutunteja (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 μgS/m3) oli mittausjakson aikana 45 kpl. Eniten niitä esiintyi jaksolla 1.—3.11.
Korkein tuntipitoisuus oli 26,2 μgS/m3, joka mitattiin 1.11. Mittaustuloksia saatiin 68 % kuukauden maksimimäärästä.
Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet olivat pieniä vuorokausipitoisuuksien vaihdeltua 3–17 μg/m3. Mittaustulosten keskiarvo oli 8 μg/m3 kun esimerkiksi NO2-pitoisuuden vuosiraja-arvoksi on annettu 40 μg/m3. WHO:n uusi vuosiohjearvo on 10 μg/m3 ja vuorokausiohjearvo 25 μg/m3.