Kysely taiteen, kulttuurin ja luovan alan toimijoiden tilatarpeista

Julkaistu 06.10.2021

Kaupunginvaltuuston 2020 vahvistamassa Kotkan kaupungin kulttuuriohjelmassa vuosille 2020–2025 päätettiin käynnistää prosessi Kotkan luovien alojen keskuksen perustamiseksi. Tähän liittyen kulttuurin vastuualue selvittää nyt verkkokyselyllä alan toimijoiden työskentelytilojen tarpeita.

”Lomakkeessa kysymme toimijoiden nykyisin käytössä olevista tiloista, tulevista tilatarpeista ja toiveista, niiden sijainnista ja varustelusta sekä tietysti toivotusta vuokratasosta”, kulttuurijohtaja Tomi Purovaara kertoo.

”Keräämme tietoa tarvesuunnitelmaa varten, jota kautta voimme tutkia mahdollisesti käytettävissä olevien, kaupungin omistamien tilojen sopivuutta. Kulttuuriohjelmassahan visioitiin Kotkan kulttuurin ja luovien alojen yhteisen keskuksen perustamista esimerkiksi Kotkansaaren vanhan sairaalan tiloihin. Tilojen käyttäjiksi kaavailtiin muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKia, Kotkan seudun musiikkiopistoa, Nuorisoteatteria, Lasten Kulttuurikeskusta, kaupunkilaisten kulttuuriyhdistyksiä ja -seuroja sekä luovan alan yrityksiä”, Purovaara kuvailee.

”Hankkeen mahdollisesti vaativan perusparannuksen kustannuksiin on vuosittain haettavissa myös ulkopuolista rahaa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä”, hän jatkaa.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu kyselylomakkeella: https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/945/lomake.html

Vastausaikaa on 21.10.2021 saakka. Tarvesuunnitelma valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.