Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10 miljoonan euron lisäsijoituksen Satama Areenan toteuttamiseen

Julkaistu 03.05.2021

Kotkan kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä 10 miljoonan euron sijoituksen ns. vapaan pääoman SVOP-rahastoon, josta varat kanavoidaan kaupungin tytäryhtiö Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kautta sen tytäryhtiölle Backstaff Oy:lle ja sitä kautta tapahtumakeskus Satama Areenan toteuttamisen rahoittamiseen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Jani Paananen (ps) esitti, että 10 miljoonan euron lisärahoitusta ei hyväksytä. Paanasen ehdotus hävisi kaupunginhallituksen esitykselle äänin 28-23.

Jo ennen tätä äänestystä valtuusto joutui äänestämään kertaalleen, kun Antti Hyyryläinen (Vas.) ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että lisämäärärahaesitykseen on laadittava vaihtoehto, jossa hankkeen kokonaiskustannusarvio tukee valtuuston 3.12.2018 hyväksymän ja 4.3.2019 päivittämän hankesuunnitelman investointitasossa pysymistä. Lisäksi valtuutetuille on ennen päätöstä esitettävä vuonna 2020 tehdyt urakkatarjouspyynnöt hankkeen toteuttamisesta. Edelleen valtuutetuille on ennen päätöstä esitettävä suorahankintamenettelyyn liittyvä keväällä 2021 tehty tarjous. Palautusesitys hävisi äänestyksen lukemin 29-22.

Päätökseen lisättiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtasen ehdotus, jonka mukaan kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitusta käynnistämään sisäisen tarkastuksen toimesta selvityksen, jossa arvioidaan ja tarkastellaan tapahtumakeskuksen rahoituskokonaisuus, rakentamiseen liittyvä prosessi ja sen ohjaus sekä kustannusten nousuun vaikuttaneet tekijät.
Selvityksen tulee ulottua Tapahtumakeskusta toteuttavaan ja sitä rahoittavaan yhtiöön. Selvityksessä on myös arvioitava muiden mukana olevien konserniyhtiöiden ja Kotkan kaupungin vaikutus kustannuskehitykseen.

Tästäkin lisäyksestä valtuusto äänesti siten, että Virtasen ehdotus voitti kaupunginhallituksen pohjaesityksen 47-3.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n hallitus on pyytänyt Kotkan kaupungilta 10 miljoonan euron sijoitusta yhtiöön tapahtumakeskus Satama Areenan rakennuksen suunnittelu- ja rakennuskustannusten tarkentumisen vuoksi.

Kaupunginhallituksen mukaan toimenpiteellä tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä pito- ja vetovoimaa merkittävällä tavalla. Päätös tukee kaupungin laajempaa strategista kehitystä ja on linjassa kaikkien strategiassa määriteltyjen kolmen päämääräpoijun kanssa: Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka sekä Yhteinen Kotka.

Satama Areenan kytkeytyminen Kantasataman ja koko kaupungin kehittämiseen tuo tullessaan ylivertaisia positiivisia vaikutuksia aluetalouden myötä verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei toteuteta. Talousvaikutusten lisäksi Satama Areenan toteuttamisella on nähtävissä erityisen suuri strateginen merkitys useasta näkökulmasta, jota ei voida unohtaa eikä aliarvioida. Talousvaikutuksiksi on laskettu viiden vuoden ajanjaksolla mm. investointien kasvu, työllistävyys ja uusien työpaikkojen syntyminen, vaikutukset aluetalouteen, tontti- sekä kiinteistöveroihin ja käyttötalouteen.

Aikaisemmin kaupunki on myöntänyt Kotkan Julkisille Kiinteistöille 24,2 miljoonan euron lainan. Lisäksi aiemmin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on todettu, että lopullinen rakennuskustannus määräytyy toteutussuunnitelman ja urakkatarjousten perusteella.

Tapahtumakeskus Satama Areenan suunnittelu- ja rakennuskustannusarvio on kokonaisuudessaan 34,96 miljoonaa euroa. Tästä varsinaisen kilpailutetun rakennusurakan osuus on ennakkotarjouksiin pohjautuvan kustannusarvion perusteella 27,629 miljoonaa euroa + riskivaraus 7 % (1,9 miljoonaa euroa).
Loppuosa kustannuksista koostuu suunnittelusta ja rakennuttajan muista kustannuksista, jotka ovat 3,7 miljoonaa euroa sekä liittymismaksuista 1,0 miljoonaa euroa ja operaattorin käynnistystoimeksiannosta 1,3 miljoonaa euroa. Näin hankkeen kokonaiskustannusarvio on noussut noin 11 miljoonaa euroa alkuperäisestä rahoituspäätöksestä, joka oli 24,2 miljoonaa euroa.